Όλα τ'άλλα μπορεί, αλλά αχρωματοψία δεν έχω.

……ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ …..……ΧΡΩΜΑ……   

                       Ή

…. ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ… ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ….

 

Κύριε Υπουργέ , δεν συμφωνώ με τον φίλο αναγνώστη που μου το έστειλε , προφανώς θα υπήρχαν κοινωνικοί ή άλλοι λόγοι , οφείλω όμως να παραθέσω το  σχόλιο του:

ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥΣ  ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ,  

 ΕΝΩ  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

 «ΑΙΡΟΝΤΑΙ» ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΚΛΕΨΟΥΝ.

 «ΑΙΡΟΝΤΑΙ» ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΚΛΕΦΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY). ΘΑ ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ.

 ΚΑΙ ΠΑΡ’ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ.

 

Αλλά τους  όποιους λόγους σας οδήγησαν στη σύνταξη και υπογραφή αυτόυ του Προεδρικού Διατάγματος  μπορεί να τους αντιληφθεί  μόνο όποιος φοράει πράσινα γυαλιά .   

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 100

16 Φεβρουαρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων . . . . . . . 1

» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . . . . . . . . . . . . . . . 2

» Προστασίας του Πολίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

» Πολιτισμού και Τουρισμού . . . . . . . . . . . . . . . 4

Περιφέρειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Οργανισμοί − Λοιποί Φορείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Πίνακες Διοριστέων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

YΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(2)

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα

στις 2−2−2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

47 παρ.1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι−

καιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων,

αποφασίζουμε:

Χαρίζεται

1 .Το υπόλοιπο της ποινής του …..

, που του έχει επιβληθεί με την απόφαση

αριθμός 47655/14−9−2007 του Τριμελούς Πλημμελειο−

δικείου Αθηνών σε ποινή καθείρξεως είκοσι (20) ετών,

χρηματική ποινή 154.937 ευρώ και στέρηση πολιτικών

δικαιωμάτων για δέκα (10) έτη που εκδόθηκε κατά προ−

σαρμογή της υπ’ αριθ. 33/1995 απόφασης του Κακουρ−

γιοδικείου Παλέρμο Ιταλίας με την οποία είχε καταδι−

καστεί σε κάθειρξη είκοσι (20) ετών, χρηματική ποινή

300.000.000 λιρετών Ιταλίας και σε ισόβια στέρηση

των πολιτικών του δικαιωμάτων, για πώληση, διανο−

μή, αγορά, εκχώρηση, μεταφορά, εισαγωγή και κατοχή

ναρκωτικών ουσιών.

Αίρονται

1. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις

καταδίκες του ….

με τις αποφάσεις αριθμ.: α)901/6−9−1993 του Τριμελούς

Εφετείου Κρήτης, σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και

ενός (1) μηνός για κατοχή, πώληση ινδικής κάνναβης,

κατοχή πυρομαχικών β) 140/9−2−1979 του Πενταμελούς

Εφετείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών για

αγορά, πώληση, κατοχή ναρκωτικών ουσιών γ) 87/7−

2−1977 του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών σε ποινή

φυλάκισης πέντε (5) ετών και τεσσάρων (4) μηνών για

ληστεία, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη

οπλοφορία, οπλοχρησία, ψευδή καταμήνυση, ψευδορ−

κία και δ) 858/23−4−1973 του Μονομελούς Πλημμελειο−

δικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) ημερών

μετατραπείσα για παράβαση υγειονομικού κανονισμού,

προκειμένου να διοριστεί στον Δήμο …..

2. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την κα−

ταδίκη του … με την

απόφαση αριθμ. 17599/6−12−1983 του Μονομελούς Πλημ−

μελειοδικείου Πειραιά, σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών

μετατραπείσα για παραβίαση της προς διατροφή υποχρέ−

ωσης κατ’ εξακολούθηση, προκειμένου να του χορηγηθεί

άδεια εργασίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

3. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη .του… …………………………με την από−

φαση αριθμ. 328/25−1−2001 του Μονομελούς Πλημμελει−

οδικείου Λαμίας, σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) μηνών

μετατραπείσα για παραβίαση της υποχρέωσης προς

διατροφή, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια εργα−

σίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

4. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις

καταδίκες του ….. με τις

αποφάσεις αριθμ.: α)203/17−4−1989 του Τριμελούς Εφε−

τείου Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ (18)

μηνών, Χ.Π. 100.000 δρχ., μετατραπείσα για πώληση κο−

καΐνης από τοξικομανή β)7777/24−6−1992 του Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης

δύο (2) μηνών μετατραπείσα για παράβαση Ν. 1729/87

γ) 281/4−5−1992 του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

σε ποινή φυλάκισης εννέα (9) μηνών μετατραπείσα για

διάθεση ναρκωτικών ουσιών από τοξικομανή και δ)

2721/6−10−1988 του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών μετατραπείσα, Σ.Π.Δ.

για έξη (6) μήνες για παράβαση Ν.5422/1932, προκειμέ−

νου να προσληφθεί στο Δήμο ….. ως μόνιμος

υπάλληλος.

5. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του …. με την

απόφαση αριθμ. 193/25−6−2003 του Πενταμελούς Εφετεί−

ου Λάρισας, σε ποινή φυλάκισης είκοσι δύο (22) μηνών

και Χ.Π. 400 ευρώ για αγορά και κατοχή ναρκωτικών

ως τοξικομανής, προκειμένου να του εκδοθεί ναυτικό

φυλλάδιο και να εργασθεί ως ναυτικός.

6. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του …

με την απόφαση αριθμ. 3841/11−4−2003 του Τριμελούς

Εφετείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών με

τριετή αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύ−

βριση, προκειμένου να λάβει μέρος στην προκήρυξη για

την πλήρωση θέσης καθηγητή στο ….. Πειραιά.

7. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του …

απόφαση αριθμ. 22SKT 2JS 99/94/29−10−1994 του Πρω−

τοδικείου KREFELD, σε ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών

για από κοινού παράνομη εισαγωγή κατά συρροή με

αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών σε μικροποσότητες,

κατά συρροή με οδήγηση χωρίς άδεια, προκειμένου να

προσληφθεί στο Δήμο … ως μόνιμος υπάλ−

ληλος.

8. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ….

με την απόφαση αριθμ.25−26/10−1−2006 του Τριμελούς

Εφετείου Πατρών σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών

με τριετή αναστολή για πλαστογραφία μετά χρήσεως

και απάτη σε βάρος του Δημοσίου, προκειμένου να

δύναται να επαναλειτουργήσει το …. του στη…

… Ηλείας.

9. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις

καταδίκες του ..

τις αποφάσεις αριθμ.: α) 2378/13−10−1995 του Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Χανίων σε ποινή φυλάκισης πέντε (5)

μηνών μετατραπείσα για κλοπή και β) 687/26−1−1993 του

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων σε ποινή φυλά−

κισης τριάντα (30) ημερών μετατραπείσα για προσβολή

γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 Π.Κ.), προκειμένου

να προσληφθεί ως … στο Δήμο

……., στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ.

10. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις

καταδίκες του …με τις αποφάσεις αριθμ.: α) 1461/28−9−1993 του Τριμελούς

Εφετείου Πατρών σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών

μετατραπείσα για κλοπή από κοινού και β) 1462/28−9−1993

του Τριμελούς Εφετείου Πατρών σε ποινή φυλάκισης

οκτώ (8) μηνών μετατραπείσα για κλοπή από κοινού. Οι

ανωτέρω συγχωνεύτηκαν στην υπ’ αρ. 1462Α/28−9−1993

συγχωνευτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πα−

τρών, σε ποινή φυλάκισης δώδεκα (12) μηνών μετατρα−

πείσα, προκειμένου να μην υφίσταται κώλυμα για την

ανανέωση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης− Αποχέτευσης…..

11. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ….

με την απόφαση αριθμ.44/24−2−2000 του Πενταμελούς

Εφετείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και

δέκα (10) μηνών με πενταετή αναστολή και Σ.Π.Δ. για

τρία (3) έτη για ζωοκλοπή από κοινού, παράνομη κατοχή

φυσιγγίων, προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για

τον διορισμό του ή την πρόσληψη του σε …….

12. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του …. με την απόφαση αριθμ.97/30−6−1994 του Αναθεω−

ρητικού Δικαστηρίου σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4)

μηνών με τριετή αναστολή για λιποταξία στο εσωτερικό,

προκειμένου να ανακτήσει τα πολιτικά του δικαιώματα

και νά αποκτήσει δίπλωμα ……

13. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από

τις καταδίκες της ……με τις αποφάσεις αριθμ.: α) 120158/22−

10−2003 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών μετατραπείσα για

παράβαση αγορανομικού κώδικα β) 17999/24−2−2003

του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή

φυλάκισης δύο (2) μηνών μετατραπείσα για παράβαση

αγορανομικού κώδικα γ) 91066/20−9−1994 του Μονομε−

λούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης

τριάντα (30) ημερών μετατραπείσα για παράβαση Ν.

614/77 και δ) 42793/10−3−1987 του Μονομελούς Πλημ−

μελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης τριών (3)

μηνών μετατραπείσα, Χ.Π. 10.000 δρχ. για παράβαση

Ν.Δ. 9/35, προκειμένου να μην αποτελούν κώλυμα για

την συμμετοχή τόσο της ίδιας όσο και των Εταιρειών….

…. που αυτή εκπροσωπεί σε διαγωνισμούς του

Δημοσίου και για την ίδρυση από την ίδια Εταιρείας

υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και τις κάθε εί−

δους έννομες συνέπειες αυτών.

14. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του …. με την

απόφαση αριθμ. 31/27−2−2003 του Πενταμελούς Εφετείου

Κρήτης σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και τεσσά−

ρων (4) μηνών με τριετή αναστολή για κατοχή, αγορά

αποθήκευση και χρήση ναρκωτικών με ελαφρυντικά,

προκειμένου να διορισθεί στο …. στον τομέα καθαριότητας.

15. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ….  με

την απόφαση αριθμ. 1/28−4−1999 του Τριμελούς Εφετείου

Ανηλίκων Πειραιά σε ποινικό σωφρονισμό με ελάχιστο

όριο τα επτά (7) έτη και μέγιστο όριο τα δεκαπέντε (15)

έτη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλο−

φορία, οπλοχρησία, προκειμένου να αποκατασταθεί

επαγγελματικά στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

16. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις

καταδίκες του ….. με τις

αποφάσεις αριθμ.: α) 86/11−1−1996 του Τριμελούς Πλημ−

μελειοδικείου Ηρακλείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης

πέντε (5) μηνών μετατραπείσα για απάτη κατ’ εξακο−

λούθηση β) 1415/15−5−1995 του Τριμελούς Πλημμελειο−

δικείου Ηρακλείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης πέντε

(5) μηνών μετατραπείσα για απόπειρα κλοπής. Οι ανω−

τέρω ομού με την 10158/95 απόφαση του Μονομελούς

Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου Κρήτης συγχωνεύθησαν

στην υπ’ αριθμ. 2840/14−8−1998 απόφαση του Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου Κρήτης σε συνολική ποινή

φυλάκισης επτά (7) μηνών και δέκα (10) ημερών, προ−

κειμένου να αποκτήσει ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.

αυτοκινήτου.

17. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του …

με την απόφαση αρ.371/15−3−2001 του Τριμελούς Εφε−

τείου Λάρισας σε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ (18) μη−

νών με τριετή αναστολή για απόπειρα ληστείας από

κοινού, προκειμένου να του εκδοθεί άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας καθώς και άδεια εγκατάστασης

συστημάτων ασφαλείας.

18. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του …. με την απόφαση αριθμ. 506/17−

11−2000 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Γαστούνης

σε ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών, μετατραπείσα Χ.Π.

50.000 δρχ. για παράβαση άρθρου 3 παρ. 6, 9 και περ. β

του Ν.2168/93, προκειμένου να αποκτήσει την Ελληνική

Ιθαγένεια κα να δύναται να συμμετάσχει σε διαγωνι−

σμούς εργολαβίας δημοσίων έργων.

19. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του … με την

απόφαση αριθμ.5/9−1−1990 του Διαρκούς Στρατοδικείου

Λάρισας σε ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών και δεκαπέ−

ντε (15) ημερών με τριετή αναστολή και μετατραπείσα

για παράνομη οπλοφορία, προκειμένου να δύναται να

διορισθεί ως υπάλληλος σε εταιρεία φύλαξης στο αε−

ροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς και τις κάθε

είδους έννομες συνέπειες αυτής.

20. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ….

με την απόφαση αριθμ.2222/8−6−1988 του Μονομελούς

Πλημμελειοδικείου Χανίων σε ποινή φυλάκισης σαράντα

(40) ημερών μετατραπείσα για υπεξαίρεση, προκειμένου

να καταθέσει αίτηση προς διορισμό ή μονιμοποίηση

συμβασιούχου στο δημόσιο τομέα ή Ο.Τ.Α. (Δήμο Τε−

μένους).

21. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη της …

με την απόφαση αριθμ. 8544/6−2−2006 του Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης πέντε

(5) μηνών με τριετή αναστολή για παράβαση άρθρου 30

Αγορανομικού κώδικα, προκειμένου να μην υφίσταται

κώλυμα για την συμμετοχή της Εταιρείας ….

της οποίας τυγχάνει μέλος του Δ.Σ. σε διαγωνισμούς

για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων.

22. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις

καταδίκες του …..

με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ.: α) 8751/14−2−1986 του Τρι−

μελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης

δύο (2) μηνών μετατραπείσα για κλοπή από κοινού και

β) 62933/30−9−1994 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου

Αθηνών σε ποινή φυλάκισης ενός (1) μηνός μετατρα−

πείσα για κλοπή, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια

εργασίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Με Προεδρικό Διάταγμα της 2ας Φεβρουαρίου 2010,

που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα

Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών

Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, A΄ 35), γίνε−

ται δεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της…..

Με Προεδρικό Διάταγμα της 2ας Φεβρουαρίου 2010,

που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα

Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών

Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, A΄ 35), γίνεται

δεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία ….

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ__

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s