Δηλαδὴ ὁ Junior …….. παντρεύτηκε ; [Ρὲ παιδιὰ ὁ Πάμπλο ποὺ εἶναι … γιατί τοῦ στερήσατε αὐτὴ τὴν ὡραία γιορτή.]

   ἢ ὅπως ἐγὼ θέλω να τὰ βλέπω.

Σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάρτηση ποὺ ἀκολουθεῖ προβληματίστηκα γιὰ τὸν ἑξῆς λόγο ,δὲν γνωρίζω ἂν τὸ συναίσθημα θὰ πρέπει σὲ μία ἀνάρτηση ,ὅπως αὐτὴ ποὺ ἔχει προσωπικὸ περιεχόμενο ,νὰ κυριαρχήσει .

Μοῦ εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολο νὰ κρίνω καὶ γράψω ἀντικειμενικὰ γιὰ δικούς μου ἀνθρώπους  κι αὐτὸ διότι ἡ ἀγάπη μου πρὸς αὐτοὺς πιθανὸν μὲ ἐμποδίζει νὰ ἰδῶ καταστάσεις καὶ πράγματα ποὺ ἕνα τρίτο μάτι ἀμερόληπτο θὰ ἔβλεπε καὶ  αὐτὸ  παρακαλῶ  νὰ τὸ ἔχετε ὑπόψη διαβάζοντας τὴν ἀνάρτηση αὐτὴ ,ἂν καὶ ἐσκεμμένα ἄφησα νὰ περάσει  λίγος  χρόνος μήπως καὶ ἀποφορτιστῶ  κάτι ποὺ νομίζω ὅτι δὲν τὸ κατάφερα πλήρως καὶ ἔτσι πιστεύω  ὅτι ἡ ἀνάρτηση αὐτὴ γράφτηκε σὲ ἔντονα εὐχάριστο συναισθηματικὸ κλίμα  .

Χθὲς βράδυ ὁ junior ρώτησε ἂν θὰ γράψω κάτι στὸ βιβλίο συγχαρητήριων ποὺ εἶχαν  ἀνοίξει γιὰ τὸ γάμο του ….   τοῦ ἀπάντησα ὅτι δὲν ἤμουν ψυχολογικὰ ἕτοιμος …

Σήμερα τὸ πρωὶ τοῦ τηλεφώνησα γιὰ νὰ μάθω  πὼς ἦταν τὸ τραυματισμένο πόδι τοῦ ( ἀρκετὰ σοβαρὸς τραυματισμὸς ) μὲ ρώτησε τί κάνω ,τοῦ εἶπα ὅτι  εἶμαι στὸ blog καὶ μὲ ρώτησε ἂν θὰ γράψω γιὰ τὸ γάμο …

Τὴν ἀπόφασή μου καὶ τὴ λύση στοὺς παραπάνω προβληματισμούς μου … νομίζω τὴν βλέπετε στὸν ὑπότιτλο … ἀδιαφορῶ γιὰ αὐτοὺς ποὺ θὰ περίμεναν κάποια διαφορετικὴ προσέγγιση –παρουσίαση ἢ ποὺ θὰ νομίζουν ὅτι στὸ κείμενο παρουσιάζονται νοητικὰ κενὰ ,σᾶς γράφω ὅπως ἐγὼ μὲ τὰ δικά μου μάτια τῆς ψυχῆς τὰ εἶδα κι αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουν θὰ μπορέσουν κι αὐτοὶ νὰ διακρίνουν ….μέσα ἀπὸ τὰ … κενά.

Ἂς ἀρχίσουμε λοιπὸν …

8 Σὲπ 2012 … σήμερα γάμος γίνεται …

Καλῶς ἦλθες στὴν οἰκογένεια Εὐγενία ….

__________________________________________

Παντρεύτηκε  ὁ  Junior    ;;;

Ναὶ σ΄ἕνα πανέμορφο ἐκκλησάκι σὲ νησάκι στὸ Φαληράκι ,ναὶ ὑποδέχτηκε τὴν Εὐγενία του, ποὺ φοροῦσε ἕνα ἁπλό-λιτὸ ἀρχαιοελληνικὸ φόρεμα στὴ σκάλα-γέφυρα  ποὺ ἑνώνει τὴν ξηρὰ μὲ τὸ νησάκι- ἐκκλησάκι ,ναὶ περπάτησαν χέρι χέρι μέχρι τὴν ἐκκλησία ,ναὶ ἔγινε ὁ γάμος μὲ παρανυφάκια ντυμένα ἀνάλογα μὲ τὴν νύφη,ναὶ ἡ ἐκδήλωση-γλέντι στὴν Καλλιθέα ἦταν ἄψογη ,ναὶ καὶ εὐχαριστήθηκαν …ἔφαγαν …ἤπιαν…χόρεψαν …διασκέδασαν …γέλασαν συγγενεῖς καὶ φίλο προσκεκλημένοι  τοῦ γαμπροῦ καὶ τῆς νύφης ,ναὶ καὶ οἱ μικροαναποδιὲς μὲ τὸν τραυματισμὸ τοῦ junior ποὺ ἔχασε τὸ bachelor party ποὺ τοῦ ἑτοίμαζε ὁ Σταμάτης ,ναὶ καὶ στὸ μὴ συντονισμὸ μὲ τὸν  πατέρα τοῦ γαμπροῦ ποὺ ὁδηγοῦσε τὸ γαμπρὸ στὴν ἐκκλησία κάνοντας  rally μὲ τὸ αὐτοκίνητό του  μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διαλυθεῖ ἡ πομπὴ τῶν αὐτοκίνητων καὶ  ὁ ἕνας κουμπάρος νὰ χάσει τὸ δρόμο … μὲ ἀποτέλεσμα  νὰ ἔχουμε  τὸ γαμπρὸ νὰ περιμένει …λίγο πιὸ κεῖ πρὶν ἀπὸ τὴ γέφυρα τὴν νύφη….  καὶ ὁ δεύτερος κουμπάρος νὰ ἀναμένεται μὲ τὸ Κλεάνθη συνυπαίτιο τοῦ μπάχαλου …

Μὰ τέλος καλὸ …ὅλα καλὰ …. Νὰ ζήσουν  εὐτυχισμένοι καὶ ἀγαπημένοι …

Δηλαδὴ  ὁ  Junior ……..

Ε… καὶ τί ἔγινε λοιπὸν ….

Ἔχουν γίνει καὶ θὰ ξαναγίνουν  κι ἄλλοι γάμοι στὸ ἴδιο ἐκκλησάκι καὶ ἴσως ὡραιότεροι καὶ πιὸ πλούσιοι δὲν θὰ ἔχουν ὅμως τὸν Junior καὶ τὴν Εὐγενία  ,ἔχουν γίνει καὶ θὰ ξαναγίνουν κι ἄλλες γαμήλιες ἐκδηλώσεις στὴν Καλλιθέα  καὶ ἴσως ὡραιότερες καὶ πλουσιότερες δὲν θὰ ἔχουν ὅμως τὸν Junior καὶ τὴν Εὐγενία  , μπορεῖ σὲ μελλοντικὲς γαμήλιες ἐκδηλώσεις οἱ συμπέθεροι νὰ χορέψουν καλύτερα ἀπὸ τὸν πατέρα τοῦ γαμπροῦ καὶ τὴ μάνα τῆς νύφης  δὲν θὰ εἶναι ὅμως ὁ Παναγιώτης καὶ ἡ Βασιλεία .

Ε…. καὶ τί ἔγινε λοιπὸν ….

Κάι σὲ ἄλλους γάμους θὰ γίνουν αὐτὰ , ἐτοῦτα , ἐκεῖνα  καὶ … μετὰ τὸ κόψιμο τῆς γαμήλιας τούρτας ….καὶ τὴν σαμπάνια τους  ….

Ὅμως …

Ὅμως … ἡ σχολὴ ἔκλεισε

Σὲ κανένα γάμο δὲν θὰ μπορέσω νὰ ξαναδῶ  γαμπρὸ ….γιατί ἡ σχολὴ ἔκλεισε …  τόσο αὐθεντικὰ νὰ στρέφει  τὸν κορμὸ τοῦ δεξιὰ κατὰ 90 μοῖρες ,νὰ σηκώνει τὸ δεξί του χέρι, νὰ λυγίζει τὸν ἀγκώνα του νὰ φέρνει τὸν  καρπὸ τοῦ στὸ ὕψος τοῦ προσώπου του, νὰ κλείνει τὰ δάχτυλά του ἐκτὸς ἀπὸ τὸν δείκτη καὶ τὸν ἀντίχειρα καὶ στὴ  συνέχεια νὰ ἐκτείνει τὸ χέρι του σὰν νὰ πυροβολεῖ –νεῦμα (κληρονομικὸ χάρισμα )πρὸς τὸν DJ γιὰ τὴν ἔναρξη μουσικῆς –διασκέδασης…..

Τὴν ἑπομένη τοῦ γάμου βρεθήκαμε μαζὶ μὲ τὸν junior  στὸ ἴδιο αὐτοκίνητο μὲ τὶς γυναῖκες μας ,ἡ θεία του σὲ κάποια στιγμὴ τοῦ εἶπε … καὶ ποὺ νὰ ἤτανε  νὰ σὲ ἔβλεπε …. Γιὰ νὰ λάβει τὴν ἀπάντηση … μὰ ἐκεῖ ἤτανε… ἐκεῖ μαζί μας ….

Ὄπισθεν  ὁλοταχῶς …Καβαλάω τὴν χρονομηχανή  μου

Θυμᾶμαι ,μωρὸ ἀκόμα δύσκολο ,δὲν πλησίαζε ἀνθρώπους μὲ τὸ ποὺ μὲ εἶδέ μου χάιδευε τὰ μαλλιὰ (εἶχα τότε ),νὰ τοῦ φτιάχνω σπιτάκια στὴν ἄμμο, ὅταν τὸν εἶχα μαζί μου σὲ ἑστιατόρια νὰ λέω στὸ σερβιτόρο …περιμένετε νὰ σᾶς παραγγείλει καὶ ὁ μικρὸς κύριος τί θὰ πάρει … κι αὐτὸς νὰ χαίρεται καὶ νὰ παραγγέλνει σὰν μεγάλος ,νὰ τὸν μαθαίνω μπάνιο καὶ νὰ νευριάζει ποὺ ὁ Ἀνδρόνικος ἤξερε καλύτερα, νὰ μὴ θέλει νὰ κάτσει δίπλα στὸν Μάριο ποὺ ἦταν πολὺ ψηλότερός του, τὸν  θυμᾶμαι στὴν Κρήτη καὶ στὴ εἴσοδο στὸ νομὸ Λακωνίας γονατιστὸ στὸ ἕνα πόδι κι ἐγὼ νὰ τοῦ ἀκουμπάω μὲ ἕνα καλάμι  στὸ κεφάλι καὶ νὰ τὸν χρίζω ἱππότη, τὸν θυμᾶμαι μικρούλη νὰ τρελαίνεται μὲ τὶς  βιντεοκασέτες … Ψάλτης κλπ, Μπροὺς Λὴ ,Τζὰκ Νόρις ,καουμπόικα καὶ ὅλα τὰ  Τζέημς Μπὸντ …. δὲν λέμε πόσες φορὲς ἔβλεπε  τὸ κάθ΄ἕνα  γιὰ νὰ καταλάβει τὴν ὑπόθεση ἀφοῦ δὲν ἤξερε νὰ διαβάζει …κι αὐτὸ ἦταν ποὺ τὸν ἔκανε νὰ θέλει νὰ μεγαλώσει γιὰ νὰ μάθει νὰ διαβάζει γιὰ νὰ ἀντιλαμβάνεται τὴν ὑπόθεση στὰ κινηματογραφικὰ ἔργα … σινεφὶλ ἀπὸ μικρὸς  Εὐγενία …νὰ τὸ ἔχεις ὑπόψη σου.

 Ὁ Κωστὴς μεγάλωσε, ὁ Κωστὴς  παντρεύτηκε…  

Σχολεῖο, γυμνάσιο, πανεπιστήμιο , ἐρωτευμένος  πάντα, στρατός, ἐπιχειρηματίας ,ποδήλατο, πορεῖες-ἀναβάσεις-γύρος νησιοῦ-ἀθλητικὲς δραστηριότητες,  ΕΥΓΕΝΙΑ ,ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη  … ΓΑΜΟΣ.

Μὲ τὴν ἐξ οὐρανοῦ ληφθεῖσα ἄδεια τῶν θανόντων παππούδων σου Κλεάνθη καὶ Μανώλη καὶ  τῆς γιαγιά σου Εἰρήνης  καὶ μὲ τὶς εὐχὲς τῆς ὑπέργηρης  γιαγιᾶς σου Τσαμπίκας καὶ τῶν γονιῶν σου Παναγιώτη καὶ Λίλης καὶ τῶν πεθερικῶν σου (γονεῖς σου καὶ αὐτοὶ τώρα ) Ἡρακλῆ καὶ Βασιλείας ἀλλὰ καὶ τῶν ἀδελφιῶν σας καὶ ὅλων τῶν συγγενῶν καὶ φίλων σας γιὰ μία ζωὴ εὐτυχισμένη μὲ κατανόηση καὶ ἀγάπη ἀρχίζεις  τὴν σημαντικότερη περίοδο ποὺ εἶναι τὸ μοίρασμα τῆς ζωῆς σου μὲ τὴν ζωὴ τῆς Εὐγενίας.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν μέντορά σου … φαντάζομαι ὅτι σου εὐχήθηκε ἀφοῦ μου εἶπες ὅτι ἦταν ἐκεῖ …

Τὶς εὐχὲς τὶς δικές μου καὶ τὶς θείας σου γιὰ μία εὐτυχισμένη ζωὴ μαζὶ μὲ τὴν σύντροφό σου Εὐγενία καὶ νὰ θυμᾶσαι ὅτι  θέλει ὑπομονὴ …ἡ γυναίκα εἶναι πάντα βιβλίο ἀδιάβαστο …δὲν διαβάζεται ,δὲν μαθαίνεται …καὶ ὅτι τῆς γυναίκας ἡ καρδιὰ  εἶναι μία ἄβυσσος……  γλυκιὰ ἄβυσσος ὅμως.

Ρὲ παιδιὰ ὁ Πάμπλο ποὺ εἶναι … γιατί τοῦ στερήσατε αὐτὴ τὴν ὡραία γιορτή.

Advertisements

One thought on “Δηλαδὴ ὁ Junior …….. παντρεύτηκε ; [Ρὲ παιδιὰ ὁ Πάμπλο ποὺ εἶναι … γιατί τοῦ στερήσατε αὐτὴ τὴν ὡραία γιορτή.]

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s