Εγώ ,η 7η Μαρτίου και άλλα πολλά εμπριμέ …

Γεωργόπουλος ΝίκοςΦωτογ.0060Παρακολούθησα σήμερα ἀπὸ κοντά, μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια , ὅλο τὸ τελετουργικό του ἑορτασμοῦ τῶν 66 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου στὸν κορμὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ συγκεκριμένα  τὴν δοξολογία ,τὶς καταθέσεις στεφάνων στὸ βωμὸ τῆς πατρίδας ,τὴν ἐπακολουθήσασα  παρέλαση καθὼς καὶ τὴν ἀεροπορικὴ ἐπίδειξη ἀπὸ τὴν ὁμάδα  ΖΕΥΣ τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας μας.

Στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου ὑπάρχει καὶ βίντεο μὲ ἀποσπασματικὲς λήψεις ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις αὐτὲς .

Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς σημερινῆς ἐπικοινωνίας μας θὰ ἤθελα νὰ ἐκθέσω καὶ μερικὲς προσωπικές μου σκέψεις καθὼς καὶ παρατηρήσεις ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τοὺς διαδικτυακοὺς  φίλους ποὺ μὲ διαβάζουν καὶ οἱ ὁποῖοι πιστεύω θὰ ἀντιληφθοῦν τὰ … ἐμπριμέ του τίτλου .

Μοῦ ἄρεσε ὅτι στὸ βωμὸ τῆς πατρίδας, ἐπιτέλους ἐπικράτησε σοβαρότητα καὶ κατατέθηκαν στεφάνια ἀπὸ ἐκπροσώπους πολιτικῶν- θεσμικῶν παραγόντων καὶ ἀπὸ τὶς Διοικήσεις Ἐθνοφυλακῆς καὶ Σωμάτων Ἀσφαλείας κλπ.  καὶ ἀπεφεύχθει τὸ νὰ καταθέτει στεφάνι ἡ κάθε Νομαρχιακὴ ἢ ἡ Νεολαία τοῦ τάδε κόμματος ἢ ὁ τάδε σύλλογος ἢ ἡ τάδε ὀργάνωση … δηλαδὴ καὶ ἡ κουτσὴ Μαρία … ποὺ λέει ὁ λαός μας (δὲν  θὰ μποροῦσα νὰ προσβάλλω τὸ ὄνομα ἄλλωστε ) 

Μοῦ ἄρεσε ἰδιαιτέρως ἡ στιγμὴ ποὺ ἡ διμοιρία ἀποδόσεως τιμῶν τὴν στιγμὴ τοῦ  « ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ»  ἔψαλλε τὸν ἐθνικό μας ὕμνο, μοῦ ἄρεσε ἐπίσης ἡ παρέλαση τῶν ἐνόπλων στρατευμένων παιδιῶν μας μὲ τοὺς ἀξιωματικοὺς των καθὼς καὶ τὰ παιδιὰ μικρὰ ἢ μεγαλύτερα μὲ τὶς στολὲς τῶν σχολείων τους ἢ τὶς παραδοσιακὲς στολές τους.

Ὡς πρὸς τὴν παρέλαση ,σας εἶχα ἀναφέρει σὲ προηγούμενο ἄρθρο ὅτι εἶμαι ὑπὲρ τῆς διατήρησης τοῦ θεσμοῦ ,ἀσχέτως ἂν μερικοὶ προοδευτικοὶ ἢ ἄλλοι ὑπερευρωπαῖοι τὶς θεωροῦν ὅτι παραπέμπουν σὲ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα ἢ εἶναι ἐν γένει ἀναχρονιστικὲς καὶ οὐδόλως μὲ ἀπασχολεῖ ἂν σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες γίνονται παρελάσεις γενικότερα ἢ ἂν συμμετέχει ἡ μαθητιώσα νεολαία σὲ αὐτὲς …. Ὅλα τὰ δάχτυλα δὲν εἶναι ἴδια …πὼς ἐγὼ νὰ ἔχω τὰ ἴδια βιώματα μὲ τὸν ὅποιον Εὐρωπαῖο καὶ γιατί ἐγὼ νὰ ἀπεμπολήσω τὰ δικά μου ἤθη ;

Πρέπει νὰ τονίσω ὅτι δὲν παρατήρησα ἐξεζητημένες ἐμφανίσεις ὅπως ἄλλες φορὲς ,τὸ ἀντίθετο μάλιστα ἡ ἐμφάνιση τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἦταν προσεγμένη καὶ εὐπρεπὴς δηλαδὴ ὅπως ἁρμόζει σὲ μία ἐκδήλωση τιμῆς, τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς περισσότερους μαθητὲς καὶ μαθήτριες μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις….  ἀγόρια ποὺ ἔκαναν ποὺ βόλτα  χωρὶς ρυθμὸ ,ἀσυντόνιστοι , κάτι κρεμανταλάδες ἀτσούμπαλοι  …δεξὶ χέρι –δεξὶ πόδι καὶ κάτι δεσποινίδες –μαθήτριες μὲ κραγιὸν μὲ τόσο στενὲς φοῦστες ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ πάρουν τὰ πόδια τους ἢ μὲ μίνι μὲ σκίσιμο ἢ χωρὶς , μὲ ψηλὰ τακούνια ποὺ μπερδέψανε τὴν παρέλαση μὲ τὴν πασαρέλα καὶ μοιράζανε ἀφειδῶς τὰ χαμογελά τους .

Ἐδῶ δὲν ὑπῆρχαν γονεῖς ; νὰ τούς ποῦνε παιδάκι μου ,σὲ παρέλαση πᾶς ,δὲν πᾶς σὲ καφετέρια, σὲ μπαράκι ἢ στὸν γκόμενο ,δὲν ὑπῆρχαν δάσκαλοι ἐπικεφαλῆς τῶν τμημάτων … νὰ τὶς στείλουν στὸ σπίτι τους νὰ ἀλλάξουν ἢ νὰ τὶς θέσουν ἐκτὸς τμήματος παρελάσεως ;

Τελείωσα δημόσιο σχολεῖο ,εἶμαι ὑποστηρικτὴς τῆς δημόσιας ἐκπαίδευσης ,ὀφείλω ὅμως νὰ ὁμολογήσω ὅτι τὰ δυὸ ἰδιωτικὰ ἐκπαιδευτήρια ( Ροδῖων Παιδεία καὶ Κολέγιο Ρόδου )μὲ ἐντυπωσίασαν μὲ τὰ τμήματά τους …. Οὔτε κραγιὸν οὔτε τακούνια οὔτε μίνι οὔτε κάνουμε βόλτα στὴν παραλία ,κάνανε παρέλαση δὲν ἦταν ρεμπὲτ ἀσκὲρ  … καὶ μὴ ξεχνᾶτε εἶναι ἰδιωτικὰ σχολεῖα …. 

Ὁ σημερινὸς ἑορτασμὸς στὰ Δωδεκάνησα ἀλλὰ καὶ ὁ κάθε ἑορτασμὸς ἐθνικῆς ἐπετείου ποὺ κορυφώνεται μὲ τὴν διαδικασία τῆς παρέλασης εἶναι ὁ ἐλάχιστος φόρος τιμῆς  ποὺ τὰ παιδιὰ –εὐθύνη τῶν γονέων πρέπει νὰ μάθουν ὅτι τὸν ὀφείλουν, εἶναι ὁ ἐλάχιστος φόρος τιμῆς ποὺ τὰ παιδιὰ –εὐθύνη τῶν δασκάλων πρέπει νὰ συμπληρώσουν τὴν διδασκαλία τῶν γονέων ἢ νὰ τὸν διδάξουν ἐξ ἀρχῆς , εἶναι ὁ ἐλάχιστος φόρος τιμῆς ποὺ ἀποδίδουν αὐτοὶ ἢ αὐτὲς ποὺ παρελαύνουν ὄχι πρὸς τοὺς … παρόντες ἐπισήμους  ἀλλὰ … πρὸς ἄλλους  ἀπόντες ,σὲ αὐτοὺς ποὺ μὲ τίμημα τὴν ζωὴ τοὺς πολέμησαν γιὰ τὴν δική μας ἐλευθερία.

Ἡ παρέλαση λοιπὸν κατὰ τὴν ἄποψή μου εἶναι μία δημόσια διαδικασία ἀπόδοσης ὑψίστης  τιμῆς πρὸς νεκροὺς στὴν ὁποία ἐφόσον ἐνταχθήκαμε πρέπει νὰ τηρήσουμε ὄρους εὐπρέπειας  καὶ σεβασμοῦ .

Δὲν πρέπει νὰ  ἐκλαμβάνουν τὴν παρέλαση ὅπως τὶς λοιπὲς δραστηριότητες ἢ ἐνασχολήσεις τους σὲ ἰδιωτικὸ ἐπίπεδο , αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν οἱ ἐλάχιστες αὐτὲς ἐξαιρέσεις , δὲν πᾶμε στὸ γήπεδο , δὲν πᾶμε  βόλτα στὴν  παραλία γιὰ τ΄ἀγόρια  ,δὲν εἶναι στούντιο τηλεόρασης δὲν εἶναι πασαρέλα γιὰ τὰ κορίτσια.

Ἐὰν ως πολίτες δὲν αἰσθάνονται τὸ βάρος καὶ τὴν ὑποχρέωση νὰ ἀποδώσουν τὴν ὀφειλόμενη  τιμὴ –ἀντίτιμο τῆς δικῆς των ἐλευθερίας ,τότε καλύτερα νὰ μὴ συμμετέχουν ,ἀπὸ  τὴ στιγμὴ ὅμως ποὺ ἐντάσσονται στὴν γραμμὴ ,στὸ τμῆμα τοὺς  τότε ἔχουν εὐθύνη νὰ συμμορφωθοῦν (καὶ ως πρὸς τὴν ἐμφάνιση ) πρὸς τὸ σύνολο οἱ  ἴδιοι / ἒς  … τουλάχιστον ἀπὸ συμμαθητικὴ ἀλληλεγγύη νὰ μὴ ξεφτιλίζουν τοὺς/τὶς  συμμαθητὲς /ριες των.

Καὶ λίγα ἐμπριμέ, πλέον τῶν ἀναφερθέντων ἤδη , γιὰ νὰ δικαιολογηθεῖ καὶ ὁ τίτλος.

Στὸ συγκεκριμένο χῶρο τῶν ἐπισήμων μπροστὰ στὸ βωμὸ τῆς πατρίδας  δὲν στήθηκε ἐξέδρα  ὅπως παλαιότερα καὶ ἔπ΄αὐτῆς καθίσματα … βάσει πρωτοκόλλου … οὔτε ἀγκωνιὲς καὶ σπρωξίματα γιὰ τὸ ποιὸς θὰ πάει μπροστὰ -μπροστὰ νὰ κάτσει … ὑπῆρχε καὶ ἡ παλιὰ δυσάρεστη γιὰ τοὺς ἐπίσημους ἀνάμνηση βλέπεις .

 Στὴν Ρόδο κάποτε ἐρχόντουσαν νὰ τιμήσουν τὴν ἐνσωμάτωση  πρόεδροι δημοκρατίας ,πρωθυπουργοὶ κλπ τώρα  ἡ ἐπέτειος γιορτάστηκε παρουσία του …..   Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν  Παναγιώτη Μίχαλου καὶ τῶν οἱ τοπικῶν βουλευτῶν ….

Τὸν κύριο Δημήτρη Γάκη βουλευτὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τὸν ἔχω συναντήσει δυὸ τρεῖς φορὲς στὴν ζωή μου σὲ κοινωνικὴ ἐκδήλωση σὲ φιλικό μου σπίτι ,δὲν εἶναι Δωδεκανήσιος,δὲν ἔχω ἰδιαίτερες σχέσεις μαζί του, δὲν ἔχει δημοσιευτεῖ στὸ ἰστολόγιο κανένα κείμενό του γιὰ νὰ τὸν προβάλλω ἢ δελτίο τύπου ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ ( πιθανὸ ἀγνοεῖ τὴν διαδικτυακὴ ὕπαρξή μας ) ὀφείλω ὅμως νὰ ἐξάρω τὴν ἀγάπη ποὺ ἔδειξε γιὰ τὴν Ρόδο μὲ τήν σημερινὴ του ὁμιλία στὴ Βουλὴ ,γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση ,τὴν ὁποία καὶ σᾶς προτρέπω νὰ διαβάσετε (http://www.polispost.com/article/39481/omilia-toy-dimitri-gaki-sti-boyli-gia-tin-ensomatosi-tis-dnisoy ) γιατί κάνει καὶ μία ἀναφορὰ στὸ μεγάλο ροδίτη δάσκαλο τὸν Φώτη Βαρέλη . ( ἂν ἔχετε χρόνο καὶ διάθεση διαβάστε καὶ τὸ  δικό μας …  Ρόδος 2013 – o tempora o mores !    …. στὸ ὁποῖο ὑπάρχει ἀρκετὸ ἱστορικὸ ὑλικὸ καθὼς καὶ μία πανηγυρικὴ ἀντίστοιχη ὁμιλία τοῦ ἀειμνήστου Φώτη Βαρέλη  )

Ὅπως ὅμως μὲ εὐχαρίστησε ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Γάκη ἄλλο τόσο μὲ δυσαρέστησε τὸ πανὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν πώληση τοῦ Ἀεροδρομίου στὴν εἴσοδο τοῦ Δημαρχείου ,θὰ μποροῦσε νὰ ἀφαιρεθεῖ τουλάχιστο τὴν ὥρα τοῦ ἐπίσημου ἑορτασμοῦ.

Θὰ κάνω μία σκόπιμη παρένθεση ….   Τὸ 1975 στὴν Κύπρο ,κατὰ τὴν διάρκεια μίας ἐπιφυλακῆς ἔκανα μία ὁμιλία στοὺς φαντάρους μου γιὰ νὰ τοὺς ἐμψυχώσω καὶ ὅταν τελείωσα τοὺς ρώτησα ἂν θέλει κάποιος νὰ ρωτήσει κάτι … καὶ τότε … ὁ Πάμπος σηκώνει τὸ χέρι του ..

ΕΓΩ : λέγε Πάμπο …

ΠΑΜΠΟΣ : πότε θὰ πιάσω ἄδεια γιὰ Λεμεσὸ ; ( γιὰ νὰ ἐργασθεῖ στὸ μπὰρ τῆς οἰκογένειάς του )

ΕΓΩ : ρὲ Πάμπο ,ἀφοῦ σας εἶπα ὅτι ἔχουμε ἐπιφυλακὴ ,οἱ Τοῦρκοι ἀπέναντί ..σας ἐξήγησα ὅτι .. 

ΠΑΜΠΟΣ : Μάστρε ἒ τσὲ κόφτει μὲ ,τί μὲ τοὺς Ἀνγκλους ,τί μὲ τοὺς Τούρκους , ἐγιώνι ἄρκει νὰ περνάω ἐσω μου καλὰ …

( Σημειωτέον ὅτι ὁ πατέρας τοῦ Πάμπου ἦταν ἀγωνιστὴς τῆς ΕΟΚΑ καὶ τὸ πιθανώτερο δὲν θὰ ἔνιωθε ὑπερήφανος μὲ τὰ καμώματα τοῦ κανακάρη του –τὸν Πάμπο τὸν ἔψαξα ὅπως καὶ ἄλλους Πάμπους ποὺ συνάντησα στὴν ζωή μου καὶ δυστυχῶς τὸ συμπέρασμα ποὺ κατέληξα εἶναι ὅτι τὶς συνηδήσεις τὶς κάνει ἐλαστικὲς τὸ … χρῆμα  )

Ἔκανα τὴν παρένθεση γιατί ἤθελα νὰ σᾶς ἐκθέσω ὅτι μὲ δυσαρέστησαν καὶ οἱ ρήσεις ὁρισμένων ὅτι μὲ τοὺς Ἰταλοὺς θὰ ἦταν καλύτερα … εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ φτωχὴ Πατρίδα συμπεριφέρθηκε σκληρὰ πρὸς τὴν Δωδεκάνησο… ἀλλὰ καὶ πρὸς ὅλα τὰ ἄλλα παιδιὰ τῆς τὸ ἴδιο ἔκανε ,ὅλοι ἔχουν παράπονα …  δυστυχῶς δὲν μπορῶ νὰ συμφωνήσω μαζί τους ,τὰ δικά μου πιστεύω εἶναι ἄλλα καὶ δὲν θέλω οἱ Λάκωνες παπποῦδες καὶ ὁ πατέρας μου καὶ ὁ Ρόδιος πεθερός μου ποὺ ἀγωνίστηκαν γιὰ Ἑλληνικὰ Ἐθνικὰ Ἰδανικὰ νὰ σηκωθοῦν ἀπὸ τοὺς τάφους τοὺς, ἂν τὸν Ἑλληνικὸ αὐτὸν τόπο ποὺ ἀποφάσισα νὰ ζήσω ,ἂν τὸν Ἑλληνικὸ αὐτὸν τόπο στὸν ὁποῖο ἦρθα προσκυνητὴς στὴν ἱστορία του , τὸν προδώσω.DSC00756

Μετὰ τὴν λήξη τῆς παρέλασης ἀκολούθησε μία ἐντυπωσιακὴ ἐπίδειξη, σὲ πολὺ μεγάλο ἀριθμὸ συμπολιτῶν μας ποὺ βρεθήκαμε πίσω ἀπὸ τὸ Μέγαρο τῆς περιφέρειας , ἀπὸ τὴν ὁμάδα ΖΕΥΣ τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας μας μὲ ἕνα ἕνα F-16 ποὺ ἀπογειώθηκε ἀπὸ τὴ Σούδα καὶ πέταξε πάνω τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς πόλεως Ρόδου .

DSC00755Ἡ ἐπίδειξη εἶχε διάρκεια περίπου 15 λεπτὰ , τὸ βίντεο ποὺ θὰ δεῖτε εἶναι ἀπὸ φορητὴ κάμερα ,εἶναι κουνημένο ἀπὸ τὴν προσπάθειά μου νὰ ἔχω τὸ ἀεροπλάνο στὴν ὀθόνη ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κατὰ λάθος  σπρωξίματα  ἄλλων συμπολιτῶν μας ποὺ ὅλοι εἴμαστε μὲ τὰ κεφάλια στραμμένα στὸν οὐρανὸ προσπαθώντας νὰ μὴ χάσουμε ἐπαφή.

Στὸ τέλος σταμάτησα τὴν λήψη γιατί ἤθελα νὰ ἀπολαύσω ἀπευθείας τὸ θέαμα καὶ ἔτσι δὲν θὰ δεῖτε τὴν ἐπίδειξη μέχρι τέλους.

Ὁ σμηναγὸς χειριστῆς τοῦ F -16 , μὲ 1500 ὧρες πτήσεις στὸν τύπο , τὴν προτελευταία του διέλευση τὴν ἀφιέρωσε (ὅπως μας ἐνημέρωσε ὁ ἕτερος σμηναγὸς ἱπτάμενος πού μας ἔκανε τὴν παρουσίαση ἐπὶ τοῦ ἐδάφους )  στοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ ὁπλίτες ἄνδρες καὶ γυναῖκες τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καὶ στὶς οἰκογένειες των καὶ ἰδιαίτερα στοὺς ἀεροπόρους τῆς ΠΑ καὶ στοὺς πεσόντες …. Τὴν ἐκφώνηση τῶν ἀνωτέρω ἀκολούθησαν χειροκροτήματα καὶ ἐπευφημίες …καὶ ἀμέσως μετά μας ἐνημέρωσε ὅτι στὴν τελευταία διέλευσή του θὰ περνοῦσε πάνω ἀπὸ τὸ πλῆθος καὶ θὰ χαιρετοῦσε τὸ Ροδιακὸ λαὸ ὅπερ καὶ ἐγένετο μὲ χαμηλὴ εὐθεία ὁριζοντία πτήση καὶ στὴ  συνέχεια σπάσιμο 90 μοῖρες δεξιὰ ,ἀμέσως ὁριζοντίωση ,ἀμέσως 90 μοῖρες ἀριστερὰ … τὸ ἐπανέλαβε δυὸ φορὲς καὶ στὴ συνέχεια ἔλαβε πορεία γιὰ Κρήτη.

Ὁ κόσμος χειροκροτοῦσε καὶ εὐχαριστοῦσε τοὺς ἀξιωματικούς της ΠΑ ,ἤμουν κοντά τους ὅπως θὰ δεῖτε καὶ στὸ βίντεο , μὲ τὸ πέρας τοὺς εὐχήθηκα καλὲς προσγειώσεις … καὶ γιὰ νὰ συνεχίσω τὰ ἐμπριμὲ … λίγο δίπλα μου στεκόταν μία νεαρὴ μητέρα μὲ ἕνα ἀγοράκι καλοντυμένη , ἐννοῶ μὲ ἀκριβὰ ροῦχα ντυμένη καὶ διαμαντάκι στὴ μύτη παρακαλῶ….  Ὅταν σταμάτησα ὅπως προανέφερα νὰ τραβάω βίντεο τὴν πρόσεξα ὅτι ἐνῶ ὅλοι κοιτάζαμε τὸν οὐρανὸ καὶ ψάχναμε τὸ ἀεροπλάνο αὐτὴ σκάλιζε ἕνα πανάκριβο κινητὸ τηλέφωνο ….ὅταν ἐνημερωθήκαμε ὅτι μετὰ τὸν χαιρετισμὸ τὸ ἀεροπλάνο φεύγει γιὰ τὴν Κρήτη καὶ ἐνῶ ὅλοι ἐπευφημοῦσαν  … τὴν ἄκουσα νὰ λέει … καὶ καλὰ τώρα δουλέψανε καὶ πᾶνε νὰ καλοπληρωθοῦνε ;

Τὴν κοίταξα , θὰ μποροῦσα νὰ δικαιολογήσω μία τέτοια συμπεριφορὰ ἀπὸ μία φτωχοντυμένη ἢ καὶ ἄνεργη , δὲν τῆς μίλησα ,τὸ στὺλ τῆς ἔδειχνε ὅτι δὲν θὰ μὲ πίστευε ἂν τῆς ἔλεγα ὅτι ὁ μηνιαῖος μισθὸς τοῦ σμηναγοῦ εἶναι μικρότερος ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ξοδεύει αὐτὴ στὶς καφετέριες καὶ στὰ μπαράκια δὲν θὰ μποροῦσε νὰ καταλάβει ἄλλωστε , δυστυχῶς συγχίστικα ,δυστυχῶς ὑπάρχουν πολλὰ τέτοια ξέκωλα.   .

Advertisements

One thought on “Εγώ ,η 7η Μαρτίου και άλλα πολλά εμπριμέ …

  1. ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΛΟΤΟΥΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙ ΥΠΑΡΗΦΑΝΕΙΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΛΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΟΥΣ. ΔΡ ΦΑΝΗΣ Α. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ.

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s