Αναμνήσεις από την ΑΣ ( 3 )

Αεροπορικών αναμνήσεων συνέχεια …

Γεωργόπουλος Νίκος Θα ήθελα να σε γυρίσω μερικά χρόνια πίσω

ἀπὸ πότε φίλε τὰ 35 περίπου χρόνια λέγονται ..μερικὰ  )

και να σου αναμοχλεύσω την μνήμη σου που παρά τα λεγόμενά σου είναι σε άριστη κατάσταση

(περὶ μνήμης ,σὺ εἴπας ἀλλὰ δὲν νομίζω  ).

Πρώτη περίπτωση δύο Ε/Π UH-1H να κάνουν εκπαίδευση οργάνων στο A/Δ Καλαμάτας στο GCA όπου ζητάς από τον ελεγκτή να μην αναφέρεις ολόκληρο το διακριτικό κλήσεως ,βλέπεις ήταν το διαολεμένο (ΕΣ 666 )

(… κάτι γιὰ τὴν μνήμη ποὺ λέγαμε … δὲν τὸ θυμᾶμαι ἀλλὰ ἀφοῦ τὸ λὲς ἔτσι θά΄ναὶ    )

, η δεύτερη στο Α/Δ Ελληνικού πάλι με δύο Ε/Π UH-1H να κάνουν εκπαίδευση στο ILS και την χαρακτηριστική φράση του ελεγκτή «report  established  ILS»

( τὴν τί ἤθελα τὴν ἀγγλικὴ ὁρολογία ; μοῦ ἔλλειπε τὸ  established  ,τὰ ἄλλα τὰ κατάλαβα … εὐτυχῶς εἶχα ἐσένα τὸν φίλο μου νὰ ἀκολουθεῖς καὶ τὴν μεταξύ μας ἐπικοινωνία μὲ τὸν FM ὅποτε …ἔσωσες τὴν κατάσταση -τὸν  φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις  )

και η τρίτη με το BELL 212 την  ασπρούλα  μετά από αποστολή στην Θεσ/νίκη που ζήτησες πτήση δι΄οργάνων και επίπεδο πτήσεως FL 100

( Αὐτὰ δὲν ξεχνιοῦνται  ) .

Από περιέργεια μια και κρατάς αντίγραφο ημερολογίου πτήσεων, κάναμε κάποια πτήση χωριστά; …

( Δὲν θυμᾶμαι … δὲν θυμᾶμαι ἐπίσης ποὺ ἔχω καταχωνιάσει τὸ ἀτομικὸ βιβλίο-ἡμερολόγιο πτήσεων …  ἄστο ὅμως νὰ βρίσκεται ὅπου βρίσκεται γιατί φίλε τώρα σ΄αὐτὴ τὴν ἡλικία ποὺ λέει καὶ τὸ τραγούδι … ὅταν ἡ μνήμη …ποὺ λέγαμε λειτουργεῖ μόνο σ΄αὐτὰ μὲ πάει στὸ ὑψηπετεὶν καὶ χρησιμοποιῶ τὸν ὄρο κυριολεκτικὰ καὶ μεταφορικὰ .

Αὐτὸ ὅμως φίλε μου τὸ νὰ πετάω ψηλὰ ἀκόμα καὶ νὰ μὴ προσγειώνομαι  καὶ νὰ μὴ προσαρμόζομαι ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὴν πραγματικότητα πού μας ἐπιφύλαξαν καὶ δὲν ταιριάζουν αὐτὰ ποὺ τότε προσφέραμε  μὲ αὐτὸ ποὺ τώρα λόγω κρίσης οἰκονομικῆς ἀλλὰ καὶ λόγω ἠλικιακὴς κρίσης  βιώνουμε…θυμᾶσαι τότε εἴμαστε νέοι …τότε ὑπῆρχε ἐλπίδα γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο … τότε ποὺ καὶ τὰ πουλιὰ πετοῦσαν ἐλεύθερα …τώρα….

Καὶ ἐπειδὴ ἡ μνήμη μου δὲν καλολειτουργεῖ ,συνεπῶς ἀπαλλάσσομαι καὶ ὀνειρεύομαι ὅτι ἂν τότε φουντάριζα ἐσκεμμένα πουθενὰ πχ τὴν ἀσπρούλα μὲ P1 ἢ Υ1 μέσα – ἂν θυμᾶμαι καλὰ τοὺς κωδικοὺς – τότε θὰ μὲ ἔλεγαν ἄχρηστο κλπ. τώρα λὲς νὰ μοῦ εἶχαν στήσει ἄγαλμα γιατί πιθανὸν ἡ χώρα δὲν θὰ εἶχε αὐτὰ τὰ χάλια ..  γιατί θὰ εἶχα τὴν εἶχα σώσει … εἶδες ἡ κρίση μου δὲν μὲ ἄφησε νὰ γίνω ….ἥρωας.

Νὰ ΄σαὶ καλὰ Σταμάτη ,τὸ mail σοὺ καὶ ἡ ἀναδρομὴ στὶς πτήσεις μας  ,μοῦ ἐφτίαξαν τὸ κέφι σήμερα.

Πάρτο δικό σου)

 

Theodoros Theodore Πάντα άτακτοι αλλά καλοί. Με αγάπη.

Giannis Katsimprakis

Giannis Katsimprakis Αχ, Νίκο με συγκίνησες,ωραία τα λες στον συνάδελφο

Πηγή: (9) Αεροπορικών αναμνήσεων συνέχεια … – Nikos Georgopoulos