Δυό σχόλια και μια απάντηση για το « Πέρασε Καιρός »

Έλαβα αφορμή από δυό σχόλια αγαπημένων φίλων στην σελίδα αλλά και στο χρονολόγιο του fb που αφορούσαν την ανάρτηση με τίτλο « Πέρασε Καιρός » για να γράψω τα παρακάτω :

Βάϊος («Αναγκαστικά πρέπει να γυρίζουμε πίσω, προκειμένου να συναντήσουμε τη μήτρα
που γέννησε τη σημερινή ιστορία, η οποία ως σήμερα δεν καταγράφηκε σωστά
παρά κουτσουρεμένα και κάτω απ’ το μακιγιάζ που κατά καιρούς
επέβαλαν διάφοροι λόγιοι και συμφέροντα. Από εκεί πρέπει να αρχίσουμε, απ’ τις ρίζες,
που δεν φαίνονται αν δεν τις σκαλίσεις». ): Προσυπογράφω το σχόλιό σου

Θεόδωρος (Αργεί καμία φορά. Ίσως λείπει ο εμπνευστής.) : Σε μια άλλη διαδικτυακή συνομιλία μας μέσω fb σού είχα γράψει :

… και όσο για αυτούς που ακόμα θυμούνται το μόνο που απομένει ( εκτός από το να νουθετούν τους νεότερους ) είναι να επιδιώξουν να ανακαλύψουν τα πάντα από την αρχή …ακόμα και τον τροχό…. αλλά χωρίς τοιούτου είδους εκπροσώπηση ,στο μοντέλο της εκπροσώπησης αναφέρομαι … εκεί χαλάει το πράγμα αλλά αυτό θέλει συζήτηση που βέβαια το fb δεν σηκώνει τέτοια βαριά θέματα.

Επειδή όμως ,σήμερα με την επισήμανσή σου , έθεσες τα δάκτυλα επί των τύπων των ήλων ως απάντηση τώρα μπορώ να σου δώσω τα παρακάτω :

Είναι αλήθεια ότι αργεί γιατί μέχρι τώρα οι Έλληνες ψάχνουν τον ηγέτη ,τον ψάχνουν όμως γονυπετείς και εκλιπαρώντας τους κύκλους και τους αρεστούς της Εσπερίας διότι πιστεύουν ότι από εκεί θα εκπορευθεί η λύση .

Όμως ,ο Ηγέτης αυτός δεν μπορεί να είναι γρανάζι του Πολιτικού Συστήματος ,ο Ηγέτης αυτός δεν ζητά επαγγελματική αποκατάσταση μέσω της πολιτικής , δεν ζητά αξιώματα και υπηκόους και το ερώτημα που τίθεται είναι πως θα τον βρούμε ή πως θα τον διακρίνουμε ;

Η απάντηση είναι το ίδιο το κίνημα, η ίδια η κοινωνική επανάσταση θα αναδείξει και τον  ηγέτη που μπορεί να είναι ένας αγρότης ,ένας βιοτέχνης , ένας υπάλληλος ,ένας αξιωματικός ,ένας παπάς ή ένας δάσκαλος ο οποίος θα μιλήσει και θα μας αγγίξει και τα λόγια του θα γιατρεύουν τα πληγωμένα μας ιδανικά και όταν αντιληφθούμε ότι σταματήσαμε να κλαίμε και ότι προσπαθούμε με αγωνία να τον ξανακούσουμε, να τον συναντήσουμε ,ε .. τότε ως Έλληνες θα …. ξέρουμε ότι έχουμε επιλέξει τον καλό κ΄αγαθό ,τον Ηγέτη.

Θόδωρε οι παραπάνω απαντήσεις μου βασίζονται στην θεώρησή μου(… και παρακαλώ να εστιάσεις στο ότι ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι δημοκρατία ) που πριν από χρόνια είχα δημοσιεύσει ότι :

Εἶναι καὶ ἦταν ἄποψή μου ὅτι Κομμουνισμὸς (ὁ πεθαμένος ἐχθρὸς ) καὶ Καπιταλισμὸς εἶναι προϊόντα της ἴδιας μήτρας .

Εἶναι καὶ ἦταν ἄποψή μου  ὅτι  τὸ ἐφαρμοζόμενο στὴν πατρίδα μας Καπιταλιστικὸ μοντέλο ἀνάπτυξης δημιουργοῦσε τεράστιες οἰκονομικὲς ἀλλὰ καὶ κοινωνικὲς ἀνισότητες  καὶ συνεχίζει νὰ δημιουργεῖ ,κάτι ποὺ ὁ κόσμος ὅμως δὲν θὰ μπορέσει πλέον γιατί δὲν ἔχει λόγο νὰ κάνει ὑπομονὴ καὶ νὰ ἀνέχεται αὐτὲς τὶς διαφορὲς καὶ θὰ ἐξεγερθεῖ ,κάτι ποὺ στὸ παρελθὸν δὲν γινότανε διότι …ὑπῆρχε ὁ ἐχθρὸς ,τὸ Κομμουνιστικὸ μοντέλο καὶ ὅλα ἐδικαιολογοῦντο μπροστὰ στὴν ἀντιμετώπισή του .   

Λίγο μετὰ τὴν πτώση-θάνατο-ἀποκαθήλωση τοῦ Κομμουνισμοῦ καὶ πολὺ πρὶν ξεσπάσει αὐτὴ ἀλλὰ καὶ ἡ προηγούμενη κρίση ,αὐτοὶ ποὺ μὲ γνώριζαν θυμοῦνται τὶς  ἐκφράσεις μου ὅτι τὸ καπιταλιστικὸ μοντέλο τώρα ποὺ δὲν ἔχει ….σοβαρὸ ἐχθρὸ ,θὰ δημιουργεῖ φανταστικοὺς … θὰ αὐτοκαταστραφεῖ καὶ θὰ ἀρχίσει νὰ τρώει τὸν ἑαυτό του, ὅπως ὁ σκύλος κυνηγᾶ καὶ τρώει τὴν οὐρά του καὶ στὰ τελευταῖα του θὰ γίνει ἐπικίνδυνο ἂν δὲν ἀλλάξουμε οἱ ἄνθρωποι τὸν ἀξιακό μας κώδικα.  

Ἡ ἀρχὴ –ἡ ἱεράρχηση ποὺ ἐγὼ καὶ ὄχι μόνο ἔχω(οὐμε) δηλαδὴ πρῶτα ἡ Κοινωνία- μετὰ ἡ Πολιτική-καὶ ἀμέσως μετὰ ἡ Οἰκονομία ὅπως ἔγραψα  παραπάνω δὲν βρίσκει σύμφωνους ὅλους τους κατοίκους –ψηφοφόρους ,ὁμιλῶ περὶ κατοίκων ψηφοφόρων ποὺ πολὺ ἀπέχουν τῶν πολιτῶν καὶ τῆς  πολιτειότητας  ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν οἱ πολίτες κάτι ποὺ ὁμοίως δὲν βρίσκει σύμφωνη καὶ τὴν Κομματοκρατία  γὶ αὐτὸ καὶ διώκει ὅταν μπορεῖ αὐτοὺς ποὺ δίνουν τὰ ἅγια τοὶς κυσί. 

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι, ἀπὸ ἀπελευθερώσεως ἀπὸ τοῦ Τούρκους  μέχρι σήμερα, οὐδέποτε ὑπῆρξε Δημοκρατία καὶ ὅτι τὸ τὸ ἔξωθεν ἐπιβληθὲν καὶ ἀκολουθούμενο  ἀγγλοσαξονικὸ μοντέλο Βασιλευομένης ἢ Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικῆς  Δημοκρατίας … ἄρρηκτα συνδεδεμένης μὲ τὴν Κομματοκρατία ,οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὴν αὐθεντικὴ δική μας Δημοκρατία.

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι τὴν ἀνατροπή(ὑπὲρ τῆς Οἰκονομίας ) τῆς ἱεραρχίας Κοινωνία-Πολιτική-Οἰκονομία τὴν ἐπέβαλλε ἢ ἄφησε νὰ ἐπιβληθεῖ γιὰ ἴδια κομματικὰ συμφέροντα τὸ Πολιτικὸ Σύστημα .

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι ὃ προηγούμενος ξεσηκωμὸς στὴν Πλατεία  Συντάγματος  ἦταν ἡ ἐλπίδα ἀνατροπῆς τοῦ Πολιτικοῦ Συστήματος κάτι ποὺ τὸ Πολιτικὸ Σύστημα ἀντιμετώπισε χωρίζοντας –διαβάλλοντας τὴν Πλατεία σὲ ἄνω καὶ κάτω μὲ τοὺς δικούς του ἐγκαθέτους (προσθέτω τώρα ότι στον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρομαι ).

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὁδηγήθηκε ἐσκεμμένα(σχέδιο) ἀπὸ τὸν ΓΑΠ σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση.

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι τὸ Μνημόνιο θὰ εἶναι ἡ αἰτία  πολλῶν μνημοσύνων κι αὐτὰ χωρὶς κόλλυβα.

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι αὐτὸ τὸ Πολιτικὸ Σύστημα – Κομματοκρατία (ὑπάρχοντα ἢ καὶ νεοεμφανιζόμενα Κόμματα )δὲν μποροῦν νὰ λύσουν τὸ πρόβλημα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ ἐξ αἰτίας τοὺς διότι θεωροῦν  ὅτι ἡ λύση πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τοὺς κανόνες ποὺ αὐτὸ τὸ Σύστημα ἔχει θεσπίσει ,δηλαδὴ βλέπουν λύση  μόνο μέσω αὐτοῦ(αὐτῶν) καὶ τῶν ἐλεγχομένων ὀπαδῶν-ψηφοφόρων  τοὺς  διότι δὲν μποροῦν νὰ φαντασθοῦν  ὅτι κάποτε θὰ ἔχουν ἀπέναντί τους ἀνθρώπους – πολίτες  καὶ ὄχι ὀπαδούς. ..μὲ κομματικὴ λοβοτομή.

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι  τὸ Πολιτικὸ σύστημα εἶναι σὲ κατάσταση σηψαιμίας ,ἐλπίζω νὰ μὴ ἰσχυρισθεῖ κανεὶς ὅτι ἔχουμε ὑγιὲς πολιτικὸ σύστημα καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς βδέλλες τοῦ καπιταλισμοῦ ὁδηγεῖ τὴν Κοινωνία σὲ ἐξαθλίωση καὶ σὲ ἐξέγερση ποὺ δὲν δύναμαι χρονικὰ νὰ προσδιορίσω.

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι συνείδηση πολιτειότητας καὶ Πολίτη ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀποκτηθεῖ  καὶ ἀπαιτεῖται  τουλάχιστο ἱκανὸς χρόνος προπαρασκευῆς ἂν εὐοδωθοῦν οἱ κατάλληλες  συνθῆκες .

Προβλέπω λοιπὸν μία αὔξηση τῆς λαϊκῆς δυσαρέσκειας ,ἕνα ξεσηκωμὸ εἴθε ΧΩΡΙΣ ΑΙΜΑ, σὲ βαθμὸ μὴ δυνάμενο νὰ ἐλεγθεῖ ἀπὸ τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σύστημα ,ὄχι ὅμως καὶ ἀπὸ τοὺς ἐπικυρίαρχους ποὺ ἤδη ἑτοιμάζουν-σχεδιάζουν τὴν διάδοχο πολιτικὴ κατάσταση ,πρόσωπα – νέα πολιτικὰ σχήματα τὰ ὁποῖα καὶ θὰ παρουσιασθοῦν ἀπὸ τὰ ΜΜΕ ως ἄσπιλα (μερικὰ ἐκ τοῦ ἤδη ὑπάρχοντος συστήματος) καὶ ἄλλα ἐκ τῶν κοινωνικῶν ἀγώνων προερχόμενα .

Προσωπική μου ἄποψη ὅτι αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὴ χώρα ὑπάρχει ἔλλειμμα πολιτικῆς παιδείας ,τὸ ἤδη ὑφιστάμενο πολιτικὸ ἐπίπεδο τῶν νεοελλήνων δὲν ἔχει τὴν συνειδητότητα πολίτου ἀλλὰ τηλεορασόπληκτου ὑπηκόου μὲ πρότυπα μίας ἐκφυλισμένης ζωῆς χωρὶς ἐθνικὰ ἢ ἠθικὰ ἰδανικὰ παρὰ μόνο τὰ πρότυπα τὰ καθοριζόμενα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ .

Κι ἔτσι ὁ Λαὸς λόγω τοῦ παραπάνω ἀναφερθέντος ἐλλείμματος θὰ αἰσθανθεῖ ὅτι νίκησε –δικαιώνεται ,γιὰ λίγο, γιὰ μία στιγμή, μετὰ ὅμως ….

Ἂς δοῦμε πὼς περιγράφει τὴν κατάσταση ὁ δάσκαλός μου.

Καὶ διέξοδος; Μία καὶ μόνη. Ἕνα καλὸ πρωΐ, ὦ Τωρινοὶ Ἀόμματοι Βλάκες, θὰ εὑρεθῆτε ἐπαναστατημένοι, χωρὶς νὰ γνωρίζετε τὸ πῶς καὶ τὸ τί καὶ τὸ διατί, χωρὶς νὰ ξεύρετε τὶ θέλετε καὶ τὶ γυρεύετε καὶ ποῦ πηγαίνετε. Καὶ τὴν Ἐπανάστασιν αὐτὴν τὴν αἰσθάνεσθε, τὴν ἐπικαλεῖσθε, τὴν ποθεῖτε, ἀρχίσατε πρὸ καιροῦ νὰ τὴν λέγετε, νὰ τὴν γράφετε, νὰ τὴν συνηθίζετε, νὰ τὴν περιμένετε ὡς μόνην Σας Σωτηρίαν: διὰ νὰ Σᾶς γλυτώσῃ ἀπὸ τοὺς ἀνηθίκους λαβυρίνθους καὶ ἀπό τους τραγελάφους -διὰ νὰ Σᾶς γλυτώσῃ ἀπὸ τὸν Ἑαυτόν Σας. Καὶ ἡ Ἐπανάστασις αὐτή, ὅπως καὶ οἱαδήποτε ἄλλη μεταβολή, μὲ τὰ μυαλὰ ποὺ ἔχετε καὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ βάζετε εἰς τὸν σβέρκον Σας, θὰ Σᾶς ἐξαπατήσῃ καὶ θὰ Σᾶς βυθίσῃ χειρότερα, εἰς χειροτέρους τραγελάφους καὶ σκότη, θὰ Σᾶς ἀποτελειώσῃ, ὑποσχομένη νὰ Σᾶς διορθώσῃ -ὅπως ἡ κάθε μεταβολὴ ποὺ ἐκάματε,- καὶ θὰ Σᾶς ἀποκοιμίσῃ, διὰ νὰ πεταχθῆτε μετὰ ὀλίγα ἔτη ὀρθοί, ἀπὸ τὸν Νέον Σας Ὕπνον… καὶ ἰδῆτε τέλος μὲ πεταγμένα μάτια ἐμπρός Σας, τὸν Πραγματικόν… ΧΑΡΟΝ.

Τότε θὰ ἔχουμε πιάσει πάτο, τότε θὰ σηκωθοῦμε ἀπὸ τοὺς καναπέδες ,τότε …
Ἀλλὰ μέχρι τότε δῶστε οἱ ἴδιοι τὸ παράδειγμα μὲ τὴν καθημερινή σας στάση καὶ συμπεριφορὰ , παιδέψετε μὲ τὴν ἔννοια ἐκπαιδεύσετε τὰ παιδιά σας στὰ ἑλληνικὰ ἰδεώδη γιὰ νὰ ἀποκτήσουν συνηδειτότητα πολίτη καὶ ὄχι ὑπηκόου κι ἂν αὐτὸ γίνει κτῆμα τῶν περισσοτέρων Ἑλλήνων … τότε …. τότε …..καὶ μόνο τότε θὰ γεννηθεῖ ……

Γνωρίζω ὅτι αὐτὴ ἡ στάση μου ἔχει καὶ τὸ ἀρνητικὸ πρόσημο γιὰ τοὺς … παρωπιδὲ ,οὐδόλως ὅμως ὑπολογίζω τὸν φασίστα ποὺ μὲ λέει κομμουνιστὴ ἢ τὸ κουμμούνι ποὺ μὲ λέει φασισταριὸ ,ἂν θέλετε νὰ τὸ πῶ εὐπρεπέστερα δεiτε αὐτὸ ποὺ τὸ ἔγραψα στὸ τελευταῖο μου ἄρθρο … « τὸ ἄρθρο » θὰ δυσαρεστήσει ἄτομα ποὺ ἡ πολιτικὴ ματιά τους καὶ ἡ πολιτικὴ παιδεία τοὺς εἶναι στὸ ἐπίπεδό της ἄλφα βήτας καὶ ἐπιμένουν ὅτι τὴν λύση τὴν κατέχει ἡ ΔΕΞΙΑ ἢ ἡ ΑΡΙΣΤΕΡΑ μὲ τὶς ὅποιες ἀποχρώσεις τους καὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ λύση πρέπει νὰ εἶναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ καὶ μόνο …

…. Θα συνιστούσα επίσης ,αν μου το επέτρεπαν …. να μη είναι εύπιστοι αλλά να αμφιβάλλουν , διότι το δυστύχημα είναι ότι γεμάτοι αμφιβολίες είναι οι ευφυείς ενώ οι ηλίθιοι είναι πάντα βέβαιοι…

Καλὴ τύχη , στὴν Ἑλλάδα μας καὶ σὲ ὅλες καὶ ὅλους μας γιὰ τὸ 2016 .

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s