Ἄμ δέ !!! Δέν εἶναι μόνο ἔτσι !!! ( Ἀνανέωση 05 Ἰουνίου / 08:15 )


Ἐσκεμμένη ἡ ἀποχή μου ἀπό το διαδίκτυο καθότι ἀηδιασμένος καί ἀπογοητευμένος ἀπό ὅσα διαβάζω ἀπό τίς ἀνοιχτές πηγές …. φόρτωνα βλέποντας τα τεκταινόμενα ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ τα Ἐθνικά μας Θέματα …. φόρτωνα βλέποντας την ἔρευνα ἀπό το  εὐρωβαρόμετρο καί συγκρίνοντας την μέ τίς ἐν Ἑλλάδι δημοσκοπήσεις …. Δέν μπορεῖ κάποιο λάκκο ἔχει ἡ φάβα ,ἐκτός κι ἄν ὁ λάκκος ἔχει Πετσωθεί καί δέν φαίνεται σκέφθηκα καί ἐκεῖ πού προβληματιζόμουνα νὰ καί ὁ Μιθριδάτης μέ ἕνα τραγούδι μέ πολιτικό περιεχόμενο νά μου δίνει την ἀφορμή γιά την παροῦσα παρέμβαση μου ….

Μιλᾶμε ἑπομένως πολιτικά καί γιά την πολιτική .

Πᾶμε τώρα στήν μείζονα ἀντιπολίτευση

Οἱ Συριζαίοι ἦταν ἄθλιοι καταστατικά, παρεκκλίναν σέ ὅλα ἀπό ὅσα εἶχαν προεκλογικά ὑποσχεθεῖ ,στό μόνο πού δέν παρεκκλίναν καθόλου ἦταν στά ψέματα πού συνέχισαν καί συνεχίζουν νά μας πετᾶνε στά μοῦτρα κανονικά…στόν ἐθνομηδενισμό ὅμως εἶναι συνεπεῖς .

Πᾶμε τώρα στήν ΝΔ.

Στό παρελθόν σέ ἄρθρο μου ἔχω ἀναφερθεῖ ὅτι κατά την ἄποψη μου ἡ σημερινή ΝΔ δέν εἶναι δεξιό κόμμα καθώς ἐπίσης διερωτώμενος τί εἶναι ἡ σημερινή ΝΔ συγκεκριμένα εἶχα γράψει ὅτι ἡ σημερινή ΝΔ εἶναι ἕνα κόμμα νεοφιλελεύθερου ἀχταρμᾶ μέ σοσιαλισμό μέ κομμουνισμό μέ ἀριστερά ,ὅλα μαζί στό μπλέντερ.

Ἐν ολίγοις εἶναι Κόμμα βολεψάκηδων καί Κόμμα τσιφλικάδων – βαρώνων αὐτό εἶναι ἡ σημερινή ΝΔ … καί σέ ἄλλη παράγραφο ἀνέφερα ὅτι ….βεβαίως καί μέσα στό σημερινό Κόμμα της ΝΔ ὑπάρχουν Πατριῶτες , δυστυχῶς ὅμως Κυριάκο ἐσύ μᾶλλον δέν τους ἀκοῦς .

Πᾶμε τώρα στήν Κυβέρνηση των ἀρίστων.

Καί μιᾶς καί μιλᾶμε γιά ἀρίστους ὀφείλω νά ξεχωρίσω την ἐπιλογή του Κυρίου Πρωθυπουργοῦ , τον ἐξαιρετικό κύριο Πιερακάκη ,ἄν καί μή προερχόμενος ἀπό τον κομματικό χῶρο της ΝΔ , γιά το ὅλο ἔργο του.

Οἱ ἄριστοι βεβαίως ἔχουν ἰσχυρά ὄπλα , ὄχι μόνο τον Ἀλέξη, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ βούτυρο στό ψωμί τους μέ την λόγω της ἥττας εἰσέτι Ἀμηχανία – Ἀμάθεια-Ἀπραξία , ὄχι μόνο τα μίσθαρνα ΜΜΕ, ὄχι μόνο τους ἔμμισθους ἤ ἁπλά ἰδιοτελεῖς χειροκροτητές, ἀλλά καί την… πανδημία…. ἡ ὁποία βεβαίως γονατίζει την οἰκονομία ἀλλά διευκολύνει την Κυβέρνηση πχ δίνει την εὐκαιρία νά νομοθετοῦν ὅπως γουστάρουν ,νά μή ὑπάρχουν σοβαρές ἀντιδράσεις ἀλλά τα προβλήματα ὅσα δέν ἐπιλύονται…. δέν ἐξαφανίζονται ,ἀλλά λόγω της πανδημίας ὑποφώσκουν κάτω ἀπό τίς σκληρές συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν καί συνεχίζουν νά ὑπάρχουν καί αὐτό θά φανεῖ ὅταν θά ἐπανέλθει ἡ κανονικότητα. Συνέχεια ανάγνωσης Ἄμ δέ !!! Δέν εἶναι μόνο ἔτσι !!! ( Ἀνανέωση 05 Ἰουνίου / 08:15 )

Ἰσχύει το της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει ἡ μέρα καί γελᾶ ἤ το ..θά την τιμήσουμε καί θά την τηρήσουμε ;


Φίλες καί φίλοι ,

Ἐχθές στό ἱστολόγιο ὑπῆρχε ἡ ἀνάρτηση μέ θέμα ΜΕΤΑ ΤΟΝ … ΜΠΑΦΟ …. ΚΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΡΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ … ΜΕΝΔΩΝΗ .

Στό θέμα ὑπῆρξαν ἐξελίξεις καί συγκεκριμένα ἀπό το Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἐκδόθηκε δελτίο τύπου καί γιά του λόγου το ἀληθές βλέπε φωτογραφία (μέ ἡμερομηνία 13/05/2021 καί ὥρα 01:10 π.μ , συγχαρητήρια πού ἐργάζονται μεσάνυχτα )καί ἐπ’αὐτοῦ καί τα περί αὐτό τα ρητορικά ἐρωτήματα μου ,γιατί ἀπάντηση δέν θά λάβω .

( Ἀκολουθεῖ καί το κείμενο – τα ἔντονα γράμματα μετά ἀπό δική μου παρέμβαση)

Ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου ΥΠΠΟΑ

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει πως η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας» με αριθμό καταχώρησης 5/2018 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Έδεσσας, έχει διαγραφεί από το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α., καθώς διαπιστώθηκε ότι ο εμφανιζόμενος ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εν λόγω ΑΜΚΕ φέρεται να έχει απασχολήσει επανειλημμένως την ελληνική δικαιοσύνη, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη δυνατότητα συμπερίληψής του στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Σημειώνεται πως η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, αποτελεί διαδικασία που υλοποιείται αποκλειστικά σε υπηρεσιακό επίπεδο με την προσκόμιση σχετικών τυπικών δικαιολογητικών. Από μόνη της, η εγγραφή δεν συνιστά αναγνώριση οποιασδήποτε ιδιότητας, ούτε παρέχει οποιοδήποτε απολύτως προνόμιο, ούτε οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εγγραφή τους για οποιοδήποτε σκοπό, πέραν της δυνατότητας υποβολής αίτησης επιχορήγησης από το ΥΠ.ΠΟ.Α σε μελλοντικό χρόνο και μέσω ειδικής διαδικασίας αξιολόγησης κάθε φορά.

Διευκρινίζεται τέλος πως ο εν λόγω φορέας δεν έχει υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση, ούτε έχει λάβει επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πᾶμε λοιπόν μέ μερικές ἐρωτήσεις –ἀπορίες πού μου γεννῶνται .

 Ἐρώτημα 1ο : Πότε διαγράφτηκε ; μά το ἔγγραφο σας μέ ἡμερομηνία 10/05/2021 περί της ἐγγραφῆς…. σας διαψεύδει … ἐκτός καί κάνατε την ἔγκριση καί ἀμέσως την ἀπόρριψη σέ δουλειά νά βρισκόσαστε ἐπειδή δέν εἴχατε νά κάνετε κάτι ἄλλο ; Συνέχεια ανάγνωσης Ἰσχύει το της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει ἡ μέρα καί γελᾶ ἤ το ..θά την τιμήσουμε καί θά την τηρήσουμε ;

Μετὰ τὸν … ΜΠΑΦΟ …. κι ἄλλη κατραπακιὰ ἀπὸ τὴν … Μενδώνη


Ας μιλήσουμε λίγο για μπόλιασμα και πως μπορεί κάποιος να μεταμορφώσει ένα πουρνάρι σε λεμονιά ανθισμένη και μυριστή.
Γίνεται πολύ εύκολα αρκεί να διαθέτει κανείς το ανάλογο μείγμα μλκιας, ηθικού πλεονεκτηματος, ξεδιαντροπιας, αλητείας και ως δια μαγείας ανθίζουν και τα τσιμέντα μετά.
Για χρόνια ολόκληρα προσπαθεί ο συγκεκριμένος «σύλλογος» να αναγνωριστεί και δεν τα κατάφερνε, μέχρι που η Τσιμεντωνη του έδωσε έγκριση, υπόσταση, παρελθόν και μέλλον.
Αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία και την ίδρυση προξενείου μακεντοντσκι στην Αριδαία.
Τώρα που κερδίσαμε την ύπαρξη «μακεδονικής» γλώσσας, η οποία σαφώς και δεν μιλιεται απ’ τα λιθάρια, κερδίσαμε και την ύπαρξη «μακεδονικής» μειονότητας στην Βόρεια Ελλάδα.
Όταν μου τελειώνουν οι κατάρες αρχίζω και ρεταρω.
Το έγγραφο αναρτήθηκε σε φιλοσκοπιανη σελίδα.
Έχει σβησμένο τον αριθμό μητρώου ο οποίος είναι ο ακόλουθος
Ο αριθμός μητρώου κατάταξης είναι
1704 στην γενική κατάταξη
Και 211 για κεντρική Μακεδονία
Τώρα μπορούμε να δώσουμε τα συχαρικια μας στον ΚυρΓιάκο για την μέγιστη προσφορά του στο Έθνος!
Μακεδόνες μου ΝΔ να ψηφίσετε για να φύγει το ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε

 

Η   ΑΜΚΕ   (αστική   μη   κερδοσκοπική   εταιρία)   με   τίτλο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΚΡΣΤΕΜΙΣΙΡΚΟΦ» με έδρα στην Αριδαία ιδρύθηκε στα τέλη του 2018, ως παραγόμενο  αποτέλεσμα  της  «συμφωνίας»  του   Κοτζιά   στις Πρέσπες.  

Τα ιδρυτικά της μέλη (Ευγενία   Νατσουλίδου,   Παπα-Τσαρκνιάς και η κ.Τσαρκνιά) θεώρησαν ότι η αναγνώριση από το ελληνικό κράτος (δήθεν) «μακεδονικής» γλώσσας για το κράτος των Σκοπίων ήταν πρώτης τάξης ευκαιρία να συνεχίσουν το έργο τους για κατασκευή (δήθεν) «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα. 

Επιχείρησαν να λειτουργήσουν φροντιστήρια «μακεδονικής» (σλάβικης) γλώσσας   χωρίς επιτυχία, καθώς ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ  ΜΑΘΗΤΕΣ. Συνέχεια ανάγνωσης Μετὰ τὸν … ΜΠΑΦΟ …. κι ἄλλη κατραπακιὰ ἀπὸ τὴν … Μενδώνη

Πρός τον Κο Καρανίκα : Πάρτο ἀπάνω σου Νικολάκη


Φίλες καί φίλοι ,

Τώρα ἡ ΝΔ εἶναι ὑπέρ την Φαρμακευτικῆς Κάνναβης ( Γεωργιάδης ἐχθές ,Πέτσας σήμερα πρὶν ἀπὸ λίγο στόν ΣΚΑΙ ).

 «Ἦταν δίκαιο καί ἔγινε πράξη» εἶχε πεῖ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας γιά το συγκεκριμένο θέμα ( γιά το ὁποῖο εἶχα γράψει ἕνα χιουμοριστικό ἄρθρο το ὁποῖο παρατίθεται ) ,βεβαίως ἐκ των πραγμάτων ἀποδεικνύεται ὅτι Τσίπρας μπροστά στόν Γεωργιάδη στό ἀγώνισμα της κωλοτούμπας εἶναι Γ Ἐθνική κατηγορία.

 Κάποτε ὁ Ἄδωνης ἔβριζε την ΝΔ ,τώρα εἶναι ὑπουργός καί ἀντιπρόεδρος. Κάποτε λοιδοροῦσε τον Καρανίκα ,ἐχθές τον ἀποθέωσε στήν Βουλή γιά το θέμα της φαρμακευτικῆς κάνναβης .

Γιά νά λέμε καί του στραβοῦ το δίκιο … δέν εἶναι σωστό νά διατηρεῖ κάποιος τίς ἀπόψεις του κατά ἔμμονο τρόπο καί καλό εἶναι νά δέχεται καί νά ὑιοθετεῖ καί τίς ἀπόψεις καί των πολιτικῶν του ἀντιπάλων ἐφόσον πεισθεῖ ὅτι εἶναι σωστές ,παρά ταῦτα ὀφείλουμε νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι ὁ Ἄδωνης εἶναι … ἄτομο σταθερό στίς ἀπόψεις του … καί πάλιν χιοῦμορ κάνω …

Καλημέρα σας

ΥΓ : ἀκοῦστε τα τραγούδια

Ὥρα γιά μαστούρα!

«Ἦταν δίκαιο καί ἔγινε πράξη»

Ο Κύριος ΚαρανίκαςΟἱ διοργανωτές θεωροῦν πώς θά σημειωθῆ ρεκόρ ἐπισκέψεων

Ἡ μεγαλύτερη ἐμπορική ἔκθεση κάνναβης «BALKANNABIS EXPO 2018» στήν Τεχνόπολη του Δήμου Ἀθηναίων ἄνοιξε τίς πόρτες της σήμερα στίς 11 το πρωί στο Γκάζι.

Ὁ πρώην πρωθυπουργός Γιῶργος Παπανδρέου( ὁ πρῶτος διδάξας ) , ὁ σύμβουλος του νῦν πρωθυπουργοῦ Νῖκος Καρανίκας καί ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης εἶναι οἱ ἐπιφανέστεροι ἐκπρόσωποι του πολιτικοῦ κόσμου πού ἐπισκέφθηκαν τήν πρώτη ἔκθεσι καννάβεως στήν Ἑλλάδα, Athens Cannabis Expo 2018.

Ἐπιχειρηματίες, ἐπιστήμονες, τουρίστες ἀπό ὅλο τόν κόσμον ἀλλά καί στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πού βλέπουν τήν παραγωγή καί καλλιέργεια της ὡς… ἐργαλεῖο ἀνάπτυξης πού θά φέρει ἐπενδύσεις 2 δίς. εὐρώ θά δώσουν τό παρόν στην ἔκθεσιν πού γίνεται ὑπό τήν αἰγίδα του ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης, του Δήμου Ἀθηναίων, τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς καί τῆς Γενικῆς Γραμματείας Βιομηχανίας.

… εὐχαριστῶ γιά τά τραγούδια πού ὑπάρχουν στο βίντεο ,τούς Γιῶργο Παπανδρεόυ (Κάτω στά λεμονάδικα ) καί Ἀλέξη Τσίπρα ( Θεέ μου Μεγαλοδύναμε ) πού μέ τήν φιλική τους συμμετοχή στο βίντεο … μέ ἔκαναν ὄχι νά μαστουρώσω ἀλλά νά σπάσω τήν δίαιτα γιά ἀπόψε καί νά πιῶ μπύρα ….ἄντε πάρτο ἀπάνω σου Νικολάκη το χιουμοριστικό ἄρθρο ….Καλό μήνα , καλό καλοκαίρι σέ ὅλους μας καί γιά ἀπόψε στεῖλε ὅλους τους ἀγγέλους σου, Θεούλη μου νά ποῦν το νάνι νάνι …

Καλή σας νύχτα .

 

Ἐγώ = 1 / Γνῶσις ….ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι ποτέ μόνο μία …..