Ἀριστοκρατία καὶ Κοινωνικὰ Ἀπόβλητα ;;;;


Ὥρα γιά προβληματισμό καί ὄχι γιά

ἐρωτήσεις ἤ ἀντιπαραθέσεις !!!! ;;;;;

Διευκρινίζω ὅτι αὐτό το ἄρθρο δέν εἶναι γιά… « εὐαίσθητους » καί ἐφησυχασμένους… ἀνθρώπους

*******************************************************

ΕΙΚΩΝ:
Φραγκῖσκος Γκόυα: «Ἡ κηδεία τῆς σαρδέλλας».

Ἀπόβλητον εἶναι τὸ ὑποπροϊὸν μιᾶς διεργασίας – ἐπεξεργασίας κάποιου πρωτογενοῦς ὑλικοῦ, διὰ τὸ ὁποῖον τόσον ἡ κοινὴ λογική, ὅσον καὶ ἕνα γενικευμένον συναίσθημα ἀδυνατοῦν νὰ ἐξεύρουν κάποιαν περαιτέρω χρησιμότητα.

Ὅπως συμβαίνῃ εἰς τοὺς βιολογικοὺς ὀργανισμούς, οἱ ὁποῖοι παράγουν ἀπόβλητα ὡς τελικὸν ἀποτέλεσμα τῆς πεπτικῆς των λειτουργίας, οὕτω καὶ ἡ κοινωνία δικαιοῦται νὰ παράγῃ ἀπόβλητα.
Τοῦτο πέραν πάσης ἀξιολογικοῦ χαρακτῆρος κριτικῆς διὰ τὴν κοινωνίαν, ἀλλ᾿ ὡς μιὰ ἁπλῆ παραδοχή τῆς ὑφισταμένης πραγματικότητος.
Φράσεις «ἀνθρωπιστικῆς» πλειοδοσίας τοῦ τύπου «κανεὶς δὲν περισσεύει», «ὅλοι εἴμαστε ἴσοι» καὶ τὰ λοιπὰ εὔπεπτα, μᾶλλον ἔχουσι τοσαύτην πρακτικὴν κοινωνικὴν ἀξίαν, ὅσην καὶ τὰ λαμπιόνια ἑνὸς χριστουγεννιάτικου δένδρου διὰ τὸν φωτισμὸν ἑνὸς κρεωπωλείου.
Δὲν εἶναι κακὸν μιὰ κοινωνία νὰ ἔχῃ ἀπόβλητα, ὅσον κι ἄν κόπτωνται ὑπὲρ αὐτῶν διάφοροί -ὄχι πάντοτε εὐκρινοῦς «ἀνθρωπισμοῦ»-, «εὐαίσθητοι» ἤ ὅπως ἀλλοιῶς τοὺς λέγουν.
Κακὸν εἶναι τὸ νὰ ἔχῃ μεταμορφωθῇ μιὰ ὁλόκληρος κοινωνία εἰς ἀπόβλητον, ὁπότε ἀντιλαμβάνεται ὁ καθεὶς εὐκόλως ὅτι τὰ ἀπόβλητα μιᾶς τέτοιας κοινωνίας ἀποβλήτων ἀποτελοῦν τὰς …εὐγενεστέρας ἐκφάνσεις τῆς ἀνθρωπότητος.
Ὁ ἀριστοκρατισμός εἶναι ἡ τάσις προσώπων τὰ ὁποῖα ἐπιθυμοῦν τὴν ἀναστροφὴν τοῦ κανόνος τοῦ 11ου Ψαλμοῦ «κύκλῳ οἱ ἀσεβεῖς περιπατοῦσι», διεκδικούντων τὸ δικαίωμα ὅπως συμπήξουν μιὰν δικὴν των «κοινωνίαν» –φανερὰν ἤ μυστικήν-, προκειμένου νὰ καλλιεργήσουν τὰς κοινὰς των ἀρετὰς, ἀλληλοαναγνωριζόμενοι ὡς ἐνάρετοι.
Τοῦτο εἶναι λογικὸν καὶ προσδοκώμενον νὰ ἐρεθίζῃ κάθε «δημοκρατικοῦ» φρονήματος ἄνθρωπον, ὅστις δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχθῇ τὸ δικαίωμα τοῦ «συνεταιρίζεσθαι» κάποιων ἐναρέτων ἀνθρώπων, διὰ τῆς ἰδίας ἀνοχῆς καθ᾿ ἥν ἀνέχεται πᾶσαν συσσωμάτωσιν διαφόρων παλιοτομάρων, καναγιῶν καὶ σιχαμάτων, ὑπὸ τὴν μορφὴν διαφόρων ἐγκληματικῆς στοχεύσεως ὀργανισμῶν, π.χ. κομμάτων, συνδικάτων, παρα(μη)κυβερνητικῶν συμμοριῶν καὶ τὰ συναφῆ.

Συνέχεια ανάγνωσης Ἀριστοκρατία καὶ Κοινωνικὰ Ἀπόβλητα ;;;;

IHA: MHN ΦΙΜΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ του EURONEWS!


Tο Ιnternational Hellenic Association (μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, μη κομματικός οργανισμός με 4.000 περίπου μέλη ακαδημαϊκού επιπέδου με έδρα το Delaware των Η.Π.Α.) απέστειλε επείγουσες επιστολές – εκκλήσεις τόσο προς την Ελληνική και την Κυπριακή κυβέρνηση, όσο και προς στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εμποδιστεί η προγραμματισμένη, άμεση φίμωση της Ελληνικής φωνής του Euronews. Τα σχετικά κείμενα που απέστειλε το ΙΗΑ, σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2021, έχουν ως εξής.

Στην Ελληνική γλώσσα με τίτλο Η Ελληνική και Κυπριακή κυβέρνηση οφείλουν να πιέσουν αποτελεσματικά ώστε να διατηρηθεί η Ελληνική Υπηρεσία του EuroNews (απεστάλη στην Ελληνική και Κυπριακή κυβέρνηση, Έλληνες και Κύπριους ευρωβουλευτές καθώς και στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Γιάννη Οικονόμου / Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) στην Κύπρο):

«Όπως γνωρίζετε, το 2012, με πρωτοβουλία της τότε Κυπριακής προεδρίας δημιουργήθηκε η Ελληνική υπηρεσία του οργανισμού Euronews. Στα μέσα Ιουλίου 2021, η Ελληνική υπηρεσία του Euronews ενημερώθηκε προφορικά πως θα κλείσει από τις 15/12/21, μετά από συμφωνία της διοίκησης του Euronews και της Commission, η οποία θα αποσύρει την επιδότηση για την Ελληνική υπηρεσία.

H διοίκηση του Euronews επικαλείται δικαιολογίες, όπως τη χαμηλή διάχυση της ελληνικής γλώσσας, αγνοώντας την πολιτιστική της αξία, καθώς μιλήθηκε από τον αρχαιότερο πολιτισμό της Ευρώπης και συνεχίζει να ομιλείται για χιλιετίες. Αγνοεί ότι ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός βασίζεται σε θεσμούς που ιδρύθηκαν σε αυτήν ακριβώς τη γλώσσα ενώ και η ονομασία του Euronews προέρχεται από δυο ελληνικές λέξεις. Παραβλέπει τη σημασία της γλώσσας αυτής όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και για την ομογένεια σε όλο τον κόσμο, ένα κοινό που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια. Δεδομένου ότι οι ‘Έλληνες και οι Κύπριοι αποτελούν σημαντικό μέρος του ευρωπαϊκού κοινού και όχι αμελητέα μειοψηφία, αυτή η απόφαση, επηρεάζει τη θέση της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη καθώς και αντίκειται στην αρχή του πλουραλισμού των γλωσσών, που ενστερνίζεται και προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνέχεια ανάγνωσης IHA: MHN ΦΙΜΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ του EURONEWS!

Μια σύμβουλος του Κληρίδη, στη Δερύνεια με το ΑΚΕΛ


ΦΩΤΟ: Christina Valanidou

Του Αλεκου Μιχαηλίδη

Για τη «λύση» και την «επανένωση» πορεύθηκαν εκατοντάδες πολίτες την Κυριακή στο οδόφραγμα της Δερύνειας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΑΚΕΛ. Χωρίς να προτάξουν κάτι καινούργιο, έδειξαν να διαδηλώνουν περισσότερο εναντίον των Ελληνοκυπρίων, παρά εναντίον της κατοχικής δύναμης.

Μαζί τους ήταν και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σία Αναγνωστοπούλου. Αυτή τη φορά δεν ενόχλησε κανέναν πως ήρθε εξ Ελλάδος ούτε ότι εκφέρει άποψη για το Κυπριακό -θυμηθείτε τι έγινε με τον Άγγελο Συρίγο, τον Γιώργο Δελαστίκ, τον Γιώργο Καραμπελιά και άλλους.

Αυτή τη φορά πόζαραν μαζί της και επεσήμαναν ότι τους ενώνουν αγώνες (λογικά εννοούσαν το σχέδιο Ανάν).

Η ίδια η Σία Αναγνωστοπούλου δε, είναι μια τρανή απόδειξη του όρου «ΔΗΣΑΚΕΛ» -όπως και ο ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. Κατά τα τρία τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης Κληρίδη, λοιπόν, η Σία Αναγνωστοπούλου διετέλεσε «υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας του ΥΠΕΞ της Κύπρου για θέματα που αφορούσαν την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή κοινότητα». Τότε έγινε γνωστή στην κυπριακή πολιτική σκηνή, όταν στο πλευρό του Γιαννάκη Κασουλίδη, έκανε τα πάντα για να επιβάλει το ρατσιστικό σχέδιο Ανάν.

Εξάλλου, ακόμα και το 2010 έβλεπε «εκσυγχρονισμό της τουρκικής κοινωνίας» να επιχειρείται «κυρίως μέσω Ερντογάν». Έτσι θα «ρίξουν» τον Αναστασιάδη; Συγχέοντας το «παλιό» με ψευδαισθήσεις για το «καινούργιο»;

Οι προαναφερόμενες προσωπικότητες δεν πείθουν ότι θα γράψουν ιστορία, παρόλο που προσπαθούν να αλλάξουν τα φώτα της ιστορίας των λαών.

Είναι, όμως, σημάδια της διαρκούς παρακμής που βιώνει ο Ελληνισμός και που οδήγησε στις παρούσες δύσκολες μέρες.

Σημάδια μιας ατέρμονης κατρακύλας, κακοστημένης από τα δύο μεγάλα κόμματα της Λευκωσίας, το δικέφαλο ΔΗΣΑΚΕΛ και τις πιο ακραίες αντιλήψεις της αθηναϊκής πολιτικής σκηνής -που διαχύθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στη Νέα Δημοκρατία, όσο και στο ΠΑΣΟΚ και -φυσικά- στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνέχεια ανάγνωσης Μια σύμβουλος του Κληρίδη, στη Δερύνεια με το ΑΚΕΛ

Ο θρίαμβος του Παφίλη…


Είναι γνωστό ότι ο Θανάσης Παφίλης είναι ένα πρώτης γραμμής σκληροπυρηνικό στέλεχος του ΚΚΕ, βουλευτής και κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος, αμετανόητος και φανατικός σταλινικός, βαθιά πεπεισμένος ότι ο αλήστου μνήμης σοβιετικός ολοκληρωτισμός, που κατέρρευσε παταγωδώς εδώ και τριάντα και πλέον χρόνια, ήταν και παραμένει η ιδανικότερη μορφή δημοκρατίας που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα… 

Αυτός λοιπόν ο αμετανόητος σύντροφος, με τα αραχνιασμένα και σκουριασμένα λενινιστικά ιδεολογήματα, που η ίδια η αδέκαστη ιστορία έχει καταχωνιάσει στους πλέον δυσώδεις σκουπιδοτενεκέδες της, ο οποίος εννοεί να μεταχειρίζεται τους αντιπάλους του  ως «αντιδραστικούς», «γερμανοτσολιάδες», «φασίστες» ή «χρυσαυγίτες», πέτυχε έναν απρόσμενο θρίαμβο κατά της Νέας Δημοκρατίας, απλά και μόνον διότι ο πολιτικός κόσμος της χώρας έχει μάθει να θεωρεί το ΚΚΕ και την ιστορία του ως την «ιερή αγελάδα» της δημοκρατίας Συνέχεια ανάγνωσης Ο θρίαμβος του Παφίλη…

Ἐγώ = 1 / Γνῶσις ….ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι ποτέ μόνο μία …..