Βάλαμε τό Βυζάντιο σέ παρένθεση


Κατασκευάζεται» νέος λαός μηδενικῆς ἐθνικῆς μνήμης

ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΑ ἡ σημερινή. Ἡμέρα μνήμης. Ἡμέρα ἀναστοχασμοῦ. Ἡμέρα ἐθνικῆς ταυτότητας. Ἀλλά παρ’ ὅτι ἔχει ἐπικρατήσει δεκαετίες τώρα νά ὀνομάζεται «ἀποφράς», ἐπιτρέψτε μου νά κάνω σήμερα μία διαφορετική προσέγγιση. Ἀντί τῶν κλασσικῶν «σώπασε κυρά Δέσποινα καί μήν πολυδακρύζεις» ἐπιλέγω μία διπλή ἄσκηση.

Ἄσκηση ἐθνικῆς αὐτοπεποίθησης καί ἄσκηση ἐθνικοῦ προβληματισμοῦ. Γιά τήν ἄσκηση αὐτή ἀξιοποίησα καί τό τιμητικό βῆμα πού μοῦ παρεχώρησαν τό Σάββατο τό ἀπόγευμα ὁ Σύλλογος Ἐπιστημόνων Χαλανδρίου «Εὐριπίδης» καί ὁ Σύνδεσμος Μικρασιατῶν Κωνσταντινουπολιτῶν «Ρίζες».

Ἔχουμε ἄραγε ἀναρωτηθεῖ γιατί κάθε χρόνο τέτοια μέρα διεξάγονται φιέστες στήν Κωνσταντινούπολη; Γιατί γίνονται ἀναπαραστάσεις τῆς ἁλώσεως στήν τουρκική τηλεόραση; Ἔχουμε συνειδητοποιήσει γιατί τόσο πολύ πανηγυρίζουν οἱ γείτονες πού μετέτρεψαν τήν Ἁγία Σοφία σέ τζαμί; Νά σᾶς πῶ!

Ἡ ἀναπαράσταση τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως συνιστᾶ ὁμολογία. Οἱ γείτονες ἀναγνωρίζουν ὅτι κατέλαβαν κάτι πού δέν ἦταν δικό τους. Οἱ γείτονες ἀναγνωρίζουν ὅτι κατέλαβαν κάτι πού ἀνῆκε σέ ἄλλους, καί τούς ἦταν ξένο. Τόσο ξένο πού ὅταν τό ἀπέκτησαν γιά νά δημιουργήσουν τήν ὀθωμανική αὐτοκρατορία, ἀντέγραψαν πλήρως τήν δομή τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας.

Τόσοι αἰῶνες πέρασαν ἀπό τότε, καί ἐκτός ἀπό πολυκατοικίες καί κανάλια στόν Βόσπορο, οἱ γείτονες δέν ἄφησαν τό παραμικρό ἀποτύπωμα στήν Κωνσταντινούπολη. Δέν παρήγαγαν πολιτισμό. Ἡ ἀναπαράσταση τῆς ἁλώσεως ἀποδεικνύει ὅτι τό φάντασμα τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πλανᾶται ἀκόμη πάνω ἀπό τήν βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη καί μέ τίς φιέστες προσπαθοῦν νά τό ξορκίσουν.

Ἡ μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τέμενος εἶναι ἐπίσης βασικός λόγος γιά νά δείχνουμε κατανόηση στούς γείτονες. Γιατί ἀποδεικνύει κάτι ἄλλο: τήν ἀνασφαλῆ τους ταυτότητα. Δέν ἔχουν ξεκάθαρη ἐθνική ταυτότητα οἱ Τοῦρκοι, ἀγαπητοί! Δέν ἔχουν δικά τους ἔργα! Δέν δύνανται νά αὐτοπροσδιοριστοῦν. Συνέχεια ανάγνωσης Βάλαμε τό Βυζάντιο σέ παρένθεση

Προεκλογικὸ Νο 10 καὶ τελευταῖο : Τίς πταίει ;


Φίλες καί φίλοι ,

Ἀπό το βῆμα αὐτοῦ του ἱστολογίου ἀναρτῶ ἄρθρα δικά μου ἤ ἀναδημοσιεύω ἄρθρα κυρίως μέ κοινωνικό – πολιτικό πρόσημο .

Μέ τα ἄρθρα αὐτά ἔχουν γίνει κριτικές –πολλές φορές σκληρές ,ἰδίως γιά την ἀκολουθούμενη πολιτική σέ Ἐθνικά Θέματα , τόσο στίς προηγούμενες ὅσο καί στήν παροῦσα Κυβέρνηση .

Φίλες καί φίλοι,

Σήμερα το ἀπόγευμα ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἔχει προεκλογική ὁμιλία στήν Ρόδο , προτίμησα ἀντί νά παρευρεθῶ σέ αὐτή νά γράψω καί νά ἀναρτήσω το παρόν – εἶναι το τελευταῖο πολιτικό ἄρθρο – πού ἀναρτᾶται μέχρι την ἡμέρα των ἐκλογῶν καί μέ αὐτό ἐπιχειρῶ νά νά σας ἐκθέσω κάποιες σκέψεις μου.

Θυμᾶμαι ἕνα παράδειγμα της Λακωνικῆς φιλοσοφίας πού διδασκόταν στά σχολεῖα.

Ἀναφέρεται στήν ἧττα των Σπαρτιατῶν στή ναυμαχία της Κυζίκου το 410 π.Χ. κατά τη διάρκεια του πελοποννησιακοῦ πολέμου. …

« Ἔρρει τά κᾶλα.

Μίνδαρος ἀπεσσύα.

πεινῶντι τὤνδρες.

ἀπορίομες τί χρή δρᾶν… »

Συλλογίζομαι ὅτι σέ αὐτή τη φράση κρύβεται ὅλη ἡ ἑλληνική πραγματικότητα γυμνή, ἀπαλλαγμένη ἀπό κάθε ἔνδυση ἐπιστημονικῆς μελέτης του ἑλληνικοῦ φαινομένου.

«….Τα πάντα καταστράφηκαν.

Ἡ πολιτική ἡγεσία εἶναι νεκρή.

Ὁ κόσμος πεινάει.

Τί πρέπει νά κάνουμε…»

Αὐτή τη δύσκολη ὥρα, ὅπου το πολιτικό Σύστημα της Ἑλλάδος βρίσκεται στό κολοφώνα της παρακμῆς του εἶναι ὠφέλιμο νά ἀναρωτιόμαστε…

Τίς πταίει ;

καί νά μας ἀπαντοῦν κάποιοι εὐτραφεῖς ὅτι … ὅλοι μαζί τα φάγαμε … ἤ νά μήν εἴμαστε μοναχοφάηδες … κάποιοι ἄλλοι νά ὀνειρεύονται Πρέσπες στό Αἰγαῖο καί κάποιοι ἄλλοι νά θέλουν νά ἐπιβάλλουν τα ἀπαράδεκτα Γονέας 1 καί Γονέας 2.

Φίλες καί φίλοι ,

 Ἀναλωνόμαστε στή μελέτη της πολιτικῆς φαυλοκρατίας καί ἀγνοοῦμε την λαϊκή φαυλότητα.

Ἕνα δημοκρατικό πολίτευμα δέν μπορεῖ νά κινδυνεύει ἀπό κανέναν ἄλλο παρά μόνο ἀπό τον ἴδιο του τον λαό.

Ὅταν ὁ λαός πού ἀποτελεῖ την καύσιμη ὕλη ἑνός δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, ἀπαξιώνει μέ τίς πράξεις του την δημοκρατία τότε ὁδηγούμεθα μέ μαθηματική ἀκρίβεια στήν πλήρη ἀποζύμωση κάθε ἔννοιας λαϊκῆς κυριαρχίας.

Μιά λαϊκή παροιμία λέει , τά μεταξωτά βρακιά θέλουν καί ἐπιδέξιους κώλους , ἡ δημοκρατία εἶναι ἰδανικό ἀλλά ἐπικίνδυνο πολίτευμα διότι στηρίζεται στίς ποσότητες καί ὄχι στίς ποιότητες.

 Γιά νά λειτουργήσει εὐεργετικά γιά ἕνα λαό, πρέπει το αἴσθημα κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς συνείδησης νά εἶναι ἀνεπτυγμένο στό μεγαλύτερο ποσοστό ἐάν ὄχι σέ ὅλο τον πληθυσμό.

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι συνείδηση πολιτειότητας καὶ Πολίτη ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀποκτηθεῖ  καὶ ἀπαιτεῖται  τουλάχιστο ἱκανὸς χρόνος προπαρασκευῆς ἂν εὐοδωθοῦν οἱ κατάλληλες  συνθῆκες

Ἔχετε ἀναρωτηθεῖ ὅτι το προϊόν της ψήφου σας θά ἀνακατευτεῖ μέ το προϊόν του κάθε παρανοημένου, μέ τίς …στέρεες πολιτικές ἀπόψεις τῆς κυρά Τάδε φαινομηρίδας … που ὡς γλάστρα δείχνει ὅτι καλό κατά τήν ἄποψή της σωματικά ἔχει στίς πρωινιάτικες τηλεοπτικές ἐκπομπές ἤ ἀκόμα μὲ το κομματικό ὄφελος του κύρ …Τάδε κομματόσκυλου ,ἀποβλέποντος σέ προσωπικά ὀφέλη ἀλλὰ καί χιλιάδων ὀπαδῶν των κάθε λογῆς σαδομαζοχιστῶν καί ἐν τέλει του κάθε πικραμένου πού ἔχει λαλήσει καί νομίζει ὅτι ἀλλάζει τον κόσμο;

Μή ψάχνουμε λοιπόν νά βροῦμε τί φταίει.

Γιά κάθε Λεωνίδα πού γεννιέται στήν Ἑλλάδα θά γεννιέται καί ἕνας Ἐφιάλτης.

Μήν ἀναζητοῦμε τα αἴτια της διαφθοράς. Συνέχεια ανάγνωσης Προεκλογικὸ Νο 10 καὶ τελευταῖο : Τίς πταίει ;

Καλό Παράδεισο νά ἔχεις Τούλα Τζαμουρίτσα.


Ἔφυγες γρήγορα καί ἀπρόσμενα καί δέν μπόρεσες νά μάθεις γιατί ἐμένα μοῦ ἔρχονται καί ἐσένα δέν σοῦ ἔρχονται στό μυαλό οἱ λύσεις των μαθηματικῶν ξαδέλφη, ἴσως ὅταν καί ἄν ξανασυναντηθοῦμε νά μπορέσω νά στό ἐξηγήσω .
Σέ χαιρετῶ μέ τραγούδι γιατί τά τραγούδια σοῦ ἄρεσαν ,καλό Παράδεισο νά ἔχεις ξαδελφούλα .

Περασμένα ἄλλα ὄχι ἀκόμα ….ξεχασμένα


Εὐχαρίστως οἰκογενειακῶς ἀποδεχτήκαμε την πρόσκληση καλῆς μας φίλης νά μας φιλοξενήσει στό Ξενοδοχεῖο της νά περάσουμε την Πρωτομαγιά μαζί της . Σήμερα μου δόθηκε ὁ χρόνος νά … περιπλανηθῶ … στό ξενοδοχεῖο της φίλης μας …νά παρακολουθήσω τίς δραστηριότητες των ἐργαζομένων καί κάποια στιγμή πίνοντας το καφέ μου ἡ σκέψη γύρισε κάποια χρόνια πίσω ,ὅπως λέει καί το ἄσμα … ἅμα δεῖς τί κουβαλάω μέσα στό δισάκι μου …

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου απέστειλε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή :

Με το παρόν έγγραφό μας η Διεύθυνση  θέλει να σας ευχαριστήσει για την αντιμετώπιση θετικά του αιτήματός μας που αφορούσε την εκπαίδευση αριθμού εργαζομένων του Ξενοδοχείου μας στις Α΄Βοήθειες .

Ίσως αν όλοι στην πατρίδα μας είχαν το ίδιο με εσάς πάθος για την εκτέλεση της αποστολής των και αγάπη για την εργασία των , ίσως το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας να ήταν καλύτερο.  

Μάλιστα ,αν ληφθούν υπόψη  :

  • η αφιλοκερδής ανταπόκρισή σας ,
  • το εκπαιδευτικό και λοιπό εποπτικό υλικό που συγκεντρώσατε και είχατε στην διάθεση των εκπαιδευομένων,
  • ο προφανής μεγάλος χρόνος για την προπαρασκευή σας και
  • το πολυάριθμο άριστο προσωπικό-εκπαιδευτές που διαθέσατε για την εκπαίδευση  μας ,

σας διαβεβαιώνουμε ότι ουσιαστικές είναι οι ευχαριστίες μας και όχι μια απλή τυπική φιλοφρόνηση.

Με εκτίμηση

Νίκος Γεωργόπουλος

HR/Dpt  

Πηγή: Εκπαίδευση ξενοδοχουπαλλήλων του Ixian Grand από το ΕΚΑΒ Ρόδου

Ἐγώ = 1 / Γνῶσις ….ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι ποτέ μόνο μία …..