Τὰ παγκόσμια πριόνια πριονίζουν τοὺς δεσμούς μας μὲ τὸ παρελθόν,


Ξένοι πράκτορες ἁλωνίζουνε μόνιμα καὶ νόμιμα

μὲ πρόσχημα τῆς τρομοκρατίας τὸ πρόβλημα.

Ἠλεκτρονικὰ καὶ ἀνθρώπινα μάτια σὲ κυττάζουνε καχύποπτα,

ἂν δὲν δηλώνῃς ὀπαδὸς τοῦ τίποτα.

Τὰ κόμματα ἁπλῶς ὑπονομεύουνε τὴν ἑνότητα.

Ἕνας ἐλεγχόμενος Τύπος προβάλλει πρότυπα ἠλίθια.

Ἡ Ἑλληνικὴ ὕπαιθρος πνέει τὰ λοίσθια·

δέχεται ὕπουλα κτυπήματα ὅπως τὸ σχέδιο: «Καποδίστριας».

Ἀπάτες σχεδιασμένες ἀπὸ τεχνοκράτες.

Οἱ ἔξυπνες κάρτες εἶναι κάρτες γιὰ βλᾶκες.

Πυκνὸ σκοτάδι· κόσμος ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ καταλάβῃ.

Ἐλεγχόμενοι καὶ ἀριθμημένοι σκλάβοι.

Ψευδαισθήσεις δημοκρατίας καὶ ἐλευθερίας·

τετραετίες κοινοβουλευτικῆς δικτατορίας.

Δὲν εἶναι σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἀλλὰ...
Εἶναι ἐπιστημονικὴ πραγματικότητα·

τὸ βλέπω καθαρά· εἶναι στὰ μάτια μου μπροστά.

Εἶναι ἐπιστημονικὴ πραγματικότητα·

λαμβάνει σάρκα καὶ ὀστᾶ.


Λοιπὸν στὴν νέα ἐποχὴ μᾶς περιμένει μιὰ νέα ἔκπληξη:

ταύτιση τοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὴν τεχνολογικὴ ἐξέλιξη.

Μονόφθαλμη ἡ ἀνθρωπότητα βαδίζει στὸν νέο αἰῶνα·

κτίζοντας, κτήρια ὑβριστικά, ψηλὰ τὴν νέα Βαβυλῶνα.

Τ’ ἀνθρώπινο σῶμα θὰ ὑποστῇ ἐξευτελιστικὴ τυποποίηση.

Λογισμικὰ θὰ πλάθουν ἀνθρώπους κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωση·

ἱκανοὺς γιὰ ἐπιβίωση, παρὰ τὴν χημικὴ ἀλλοτρίωση

καὶ μόλυνση ποὺ δὲν δέχεται ἀποτοξίνωση.

Πλῆθος οἱ χημικὲς εἰσβολὲς σὲ ἀκτὲς καὶ πηγὲς

προκαλοῦν οἰκολογικὲς ἀλλαγές·

προετοιμάζουν τὸν ὀργανισμὸ γιὰ μὴ ὀργανικὲς

μεταλλαγμένες τροφὲς μὲ γενετικὲς ἐπιρροὲς

γιὰ φυτεῖες ἀνθρώπων ποὺ εὐδοκιμοῦν στ’ ἀστικὰ κέντρα,

δίχως χῶμα καὶ δέντρα, μόνο μὲ ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα.

Σ’ ἕνα δάσος ἀπὸ κεραῖες μὲ ἀναμεταδότες στὰ κομβικὰ σημεῖα,

συχνότητες ὑποκαθιστοῦν τὴν ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία.
Ὑπουργεῖα πολιτισμοῦ μὲ ἀπολίτιστους ἀνθρώπους.

Παιδαγωγικὰ ἰνστιτοῦτα μὲ ἀντιπαιδαγωγικὲς μεθόδους.

Προμελετημένα βραχυκυκλώματα στὴν σκέψη μας,

ὅπως: ἡ ἀφαίρεση τοῦ πολυτονικοῦ ἀπὸ τὶς λέξεις μας.

Ἕπεται ἡ λατινοποίηση τοῦ ἀλφαβήτου.

Ἕνα Ἑλληνόπουλο στὸ μέλλον δὲν θὰ θεωρῇ δική του τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα,

ἀλλὰ ἑνὸς λαοῦ ποὺ ὑπῆρξε πρὶν ἀπὸ χιλιάδες χρόνια.

Τὰ παγκόσμια πριόνια πριονίζουν: τοὺς δεσμούς μας μὲ τὸ παρελθόν,

τὴν συνεχόμενη Ἑλληνικὴ πορεία τόσων δεκάδων χιλιάδων ἐτῶν.

Ἄνοιξε τὰ μάτια σου λοιπόν· βγὲς ἐπὶ τέλους ἀπὸ τὴν φάση τῆς ἀφασίας.

Δὲν εἶναι σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας,

ἀλλὰ εἶναι ἐπιστημονικὴ πραγματικότητα.

 

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Ὁ μπούσουλας εἶναι πού στρέφει ἤ το καράβι


Πρόεδρε Κώστα Καραμανλῆ, Φίλες και Φίλοι ,                                                                                                                      Τώρα,σὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο μιλᾶμε γιὰ Ἐθνικὰ καὶ Μόνο Θέματα.

Στόν κ.Κυριάκο Μητσοτάκη ,Πρωθυπουργό της Ἑλλάδος καί Πρόεδρο της ΝΔ ,μέ ἄλλα ἄρθρα καί μέ ἀνοιχτή ἐπιστολή πρός αὐτόν του εἶχα ἐκφράσει τους φόβους μου ὅτι ἡ ἀκολουθούμενη ἐξωτερική πολιτική δέν συνάδει Ἐθνικά μέ ὅτι ἡ παράταξη πρεσβεύει καί ὅτι κι ἄν ἀκόμα ἔγινε ἀρχηγός της ΝΔ ἡ ὁποία ἡγεμονεύει του χώρου της Δεξιάς στήν Ἑλλάδα ,ἔγινε γιατί κρίθηκε ἀπό την πεφωτισμένη Δεξιά ὅτι μόνο αὐτός μποροῦσε νά διώξει την κατ’ εὐφημισμόν ἀριστερά του κ.Τσίπρα ,αὐτό ὅμως δέν του ἔδινε καί δέν του δίνει κανένα δικαίωμα νά ἀλλοιώσει την ἰδεολογία της Παράταξής μας.

Ἡ δέ ἔννοια της Παράταξης εἶναι εὐρύτερη της ΝΔ καί δέν προσδιορίζεται μέ ὄρους Οἰκονομίας ἤ μοντέλου Οἰκονομικῆς Διαχείρισης ( καπιταλισμός-κομμουνισμός κλπ ) ἤ ἐγκεκριμένου Κόμματος στήν Βουλή ἤ μή .

Ἀπαραίτητος ὄρος γιά νά ἀνήκει κάποιος στήν Παράταξη δέν εἶναι το Κόμμα της ΝΔ ἤ ὅποιο ἄλλο αὐτοπροσδιορίζεται ὡς Δεξιό , ἀλλά νά εἶναι πρῶτα Πατριώτης δηλαδή νά ἀγαπᾶ της Ἑλλάδα ,τον Χῶρο , το¨Ἑλληνικό Ἦθος καί Ἔθος ,τον Ἑλληνικόν Τρόπον .

Αὐτά ὅμως πού παραπάνω ἀνέφερα φοβᾶμαι ὅτι δέν διδάσκοντα στά σχολεῖα της Ἑσπερίας – δέν τους συμφέρει ἄλλωστε – καί κατά το μᾶλλον ἤ ἧττον ἄν δέν ἀγνοοῦνται ἐκ μέρους των Ἀρχόντων λόγω συμβιβασμῶν ἥ λόγω ὑποσχέσεων πού ἔχουν δοθεῖ πρό ἀναλήψεως της ἐξουσίας ,γεγονός εἶναι ὅτι δέν λαμβάνουν χώραν ὅπερ σημαίνει ὅτι πρόκειται περί Ἑλληνοφώνων καί ὄχι περί Ἑλλήνων Ἀρχόντων.

Ὀφείλω νά ὀμολογήσω ὅτι του σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ ἔχουν τύχει δύσκολες καταστάσεις νά ἀντιμετωπίσει καί ὅτι ὅσον ἀφορᾶ στόν ἐκσυγχρονισμό του κράτους τα ἔχει πάει καλύτερα ἀπό ἐσένα Κώστα καί τον Ἀντώνη ,ὅμως στά Κοινωνικά καί στά Ἐθνικά ἔχει το παιδί ἄλλες πιό φιλελε ἀντιλήψεις κι αὐτό ἐμένα προσωπικά δέν μου ἀρέσει .

Πρόεδρε Κώστα Καραμανλῆ, Συνέχεια ανάγνωσης Ὁ μπούσουλας εἶναι πού στρέφει ἤ το καράβι

Ἐνέργεια, ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, ἑλληνικός ἀγνωστικισμός καί τουρκικές ἐπιδιώξεις


Σημείωση Ἱστολογίου : Τό ἄρθρο εἶναι μακροσκελές ,σας συνιστῶ ὅμως ὄχι νά τό διαβάσετε ἀλλά νά τό μελετήσετε καί θά ἀντιληφθεῖτε πῶς παίχτηκε μέχρι τώρα τό παιγνίδι διαχρονικά στήν Πατρίδα μας καθώς καί τό πρός τά ποῦ θέλουν τήν μελλοντική πορεία μας νά τήν χαράξουν.

Γράφει ο : Διονύσιος Ι. Θεοδωρίτσης,Αντιστράτηγος ε.α.

Επί ένα και πλέον χρόνο βιώνουμε μια ιδιαίτερα αναβαθμισμένη και συνεχή έκρηξη της τουρκικής προκλητικότητας, τη μακροβιότερη στη διαχρονία των Ελληνο Τουρκικών ( Ε/Τ ) σχέσεων, με την αμφισβήτηση«λόγω και έργω» της εδαφικής, ενάλιας και εναέριας ακεραιότηταςτης χώρας μας.

Η τουρκική προκλητικότητα ταλανίζει την Ελλάδα επί μισό περίπου αιώνα, και συγκεκριμένα από το έτος 1973 μέχρι και σήμερα. Το έτος 1973, που λαμβάνεται ως αφετηρία, αποτελεί ένα κομβικό σημείο ιδιαίτερης σημασίας στις ( Ε/Τ ) σχέσεις. Η Τουρκία πριν από το έτος αυτό αδιαφορούσε για το Αιγαίο, καίτοι είχαν εκδοθεί παλαιότερα από την Ελλάδα δικαιώματα σε εταιρείες για την έρευνα/εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου Πελάγους. Ήταν στα τέλη του 1973 όταν η Τουρκία αμφισβήτησε αυθαίρετα και για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, εκχωρώντας δικαιώματα έρευνας στον Τουρκικό Κρατικό Οργανισμό Πετρελαίων. Στην τουρκική αυτή ενέργεια δεν αντέδρασε τότε η Χώρα μας ( η επιβληθείσα έξωθεν στη χώρα στρατιωτική δικτατορία, ασχολούνταν τη συγκεκριμένη περίοδο με άλλα « θέματα » . Προφανώς δεν τη βαρύνει μόνο η προδοσία της Ν. Κύπρου, αλλά και άλλες ενέργειες με κόστος για την Ελλάδα ). Η υπόψη ( τέλη 1973 ) αυθαίρετη ενέργεια της Γείτονος, ενδεχομένως και να προήλθε από πληροφορίες άλλων, που γνώριζαν καλά τον υφιστάμενο πλούτο υπό το έδαφος και τη Θάλασσα της Ελλάδας,σε συνδυασμό και με το μεγάλο Πετρελαϊκό

«Εμπάργκο» του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών ( ΟΠΕΚ/ΟPEC ). Ο ΟPEC βγήκε από την αφάνεια το 1973, εξ αφορμής του πολέμου «Γιόμ Κιπούρ» Αράβων – Ισραήλ, προκαλώντας μια φοβερή κρίση στην παγκόσμια οικονομία (περιορισμός των παγκόσμιων αποθεμάτων Πετρελαίου, με αποτέλεσμα τον τετραπλασιασμό της τιμής του). Αμέσως μετά ( αρχές 1974) έγινε η ανακοίνωση για την ανακάλυψη εκμεταλλεύσιμης ποσότητας πετρελαίου στον « Πρίνο Ι », δυτικά της Ν. Θάσου. Ακολουθεί έκτοτε συνεχώς ένας «κυοφορούμενος» Ε/Τ πόλεμος στην περιοχή, λόγω των αμφισβητήσεων και των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, οι οποίες έχουν φέρει επικίνδυνα κοντά τη σπίθα και την εύφλεκτη ύλη. Ιδιαίτερα προκλητικές, διαρκείς και έντονες τουρκικές ενέργειες/αμφισβητήσεις έγιναν μέσα στο έτος 2020 εις βάρος της Χώρας μας ( Αιγαίο – Κρήτη – Καστελλόριζο , Έβρος ), αλλά και της Κύπρου ( ΑΟΖ ) .

Συνέχεια ανάγνωσης Ἐνέργεια, ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, ἑλληνικός ἀγνωστικισμός καί τουρκικές ἐπιδιώξεις

Μέ τήν χειραγώγηση τῆς σκέψης 2+2=5 , ἐλευθερία εἶναι νά μπορεῖς νά πεῖς ὅτι 2 + 2 = 4


Ο σημαντικός Ιρανός καλλιτέχνης Μπαμπά Ανβάρι στη μικρού μήκους ταινία του «Two & Two» σκιαγραφεί με συγκλονιστικό τρόπο την απόπειρα χειραγώγησης της σκέψης και την επιβολή της εξουσίας με κάθε κόστος.

Βασιζόμενος στα γραπτά του Τζόρτζ Οργουελ, ο οποίος στο «1984» έγραφε ότι «ελευθερία είναι να μπορείς να πεις ότι 2 + 2 = 4» ο Ανβάρι αντιστρέφει στην πρόσθεση και παρουσιάζει το πως πραγματοποιείται με τη βία η χειραγώγηση της σκέψης.

Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα σχολείο όπου κάποια μέρα οι κανόνες αλλάζουν και 2 + 2 κάνει πια 5 και κανείς δεν έχει δικαίωμα να το αμφισβητήσει.

Τι θα γίνει όμως όταν ένα από τα παιδιά το αμφισβητήσει;

Η ταινία προτάθηκε για Bafta καλύτερης μικρού μήκους ταινίας.

«Το κίνητρο μου ήταν η ταινία να αναζητήσει την επιθυμία που οδηγεί τους ανθρώπους να αμφισβητήσει μία δεσποτική κατάσταση», δήλωσε ο Ιρανός σκηνοθέτης.

Δείτε το βίντεο…

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε.

.

votegreece

6 Ἀπριλίου 1941 – Γραμμή Μεταξᾶ , 6 Ἀπριλίου 2021 – Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας


Εἰς μνήμην τῶν ἡρώων τῶν Ὀχυρῶν τῆς Γραμμῆς Μεταξ

Ἕνας ἀπό τους μεγάλους Ἕλληνες πού μέ τα ἔργα τους σημάδεψαν το νεώτερο Ἑλληνικό κράτος εἶναι καί ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς ὁ ὁποῖος παρά τίς ἀμφισβητήσεις γιά τον τρόπο διακυβέρνησης του ( δικτατορικός ) ὅταν ἔγινε Πρωθυπουργός ἄφησε στούς μεταγενέστερους καί στήν Ἱστορία 3 ἀδιαμφισβήτητα πράγματα :Την δημιουργία Κοινωνικοῦ Κράτους ,το ΟΧΙ καί τα Ὀχυρά -Γραμμή Μεταξᾶ ,πλέον καί τα τρία ἔχουν περάσει στήν συνείδηση του Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί οὐδείς ἀμφισβητεῖ την πατρότητα των .

Σήμερα εἶναι 6 Ἀπριλίου 2021 καί ἡ Ἑλλάδα ἀντιμετωπίζει την ἐπίθεση του Κορονοϊοῦ , μέ την τωρινή Κυβέρνηση ἔχοντας ὡς ἀμυντικό μηχανισμό το Δημόσιο Σύστημα Ὑγείας, το ὁποῖο μέ εὐθύνη ὅλων των προηγουμένων κυβερνήσεων εἶχε ἀπαξιωθεῖ,ἀλλά καί τῶν περισσοτέρων. δυστυχῶς ὅμως ὄχι ὅλων των Ἑλλήνων ,πού συμπαρατάσσονται πειθαρχώντας στίς ἐντολές της γιά νά διεξαχθεῖ ὁ ἀγώνας προκειμένου νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ ὑγεία ὅλων των Ἑλλήνων....ἀκόμα καί αὐτῶν πού δέν ἀντιλαμβάνονται ἤ καί ἀρνοῦνται τήν ὕπαρξη τό μέγεθος καί τούς κινδύνους τῆς Πανδημίας .

Τότε στίς 06 Ἀπριλίου του 1941 ,σάν σήμερα  δηλαδή ,ἡ Ἑλλάδα δέχεται ἐπίθεση των δυνάμεων της Γερμανίας στήν Γραμμή Μεταξᾶ ,προκειμένου νά ἐφαρμοσθοῦν τα κατακτητικά σχέδια του Ἄξονα τα ὁποία εἶχαν καθυστερήσει λόγω της ἀποτυχίας των Ἰταλῶν στο Ἀλβανικό μέτωπο .

Δέν θά ἀναφερθῶ στο παρόν ἄρθρο στόν ἡρωικό καί σθεναρό ἀγώνα των ὀχυρῶν ἀλλά στο πῶς ὑπῆρξε ἡ προετοιμασία ἀπό τον τότε ἡγέτη -πρωθυπουργό δημιουργώντας την Γραμμή Μεταξᾶ καί ἄς γίνει τοῦτο μάθημα στούς σύγχρονους πολιτικούς μας γιά το πώς πρέπει νά ἐνεργοῦν ἔναντι των ὁποιονδήποτε ἐνδεχομένων κινδύνων, κάλιον το προβλέπειν του θεραπεύειν.

Ἡ ὀχύρωση πρίν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ἡ Ὀχύρωση ξεκίνησε την περίοδο 1913-1914 μετά ἀπό εἰσήγηση του Ι.Μεταξᾶ Ἀντισυνταγματάρχη τότε του Μηχανικοῦ καί διευθυντή της Β’ Ἐπιτελικῆς Διευθύνσεως, γιά τη δημιουργία μιᾶς ὀχυρωτικῆς γραμμῆς.

Τα ὀχυρά πού κατασκευάστηκαν ἦταν ἐννέα: ΡΟΥΠΕΛ, ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ, ΠΕΡΙΘΩΡΙ, ΛΙΣΣΕ, ΤΟΥΛΟΥΜΠΑΡ, ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, ΔΟΒΑ ΤΕΠΕ.

Τέλος ὀχυρώθηκε ἡ Καβάλα ὡς δεύτερη τοποθεσία ἄμυνας.

Το ΡΟΥΠΕΛ ἦταν ἕνα μετρίου μεγέθους ἔργο, μέ ἐλαφρά σκεπάσματα γιά τη φρουρά καί την ἀποθήκευση ὑλικοῦ. Εἶχε περίμετρο 2-3 χιλιόμετρα γιά την καλύτερη προστασία των πυροβόλων.

Στήν διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το ΡΟΥΠΕΛ καταλήφθηκε ἀπό γερμανοβουλγαρικές δυνάμεις. Το Ὀχυρό κρατήθηκε μέχρι το τέλος του πολέμου, το ζήτημα της ὀχύρωσης τέθηκε σέ στερεώτερη βάσει την δεκαετία του 1930.

Τί ἦταν το ὀχυρό; Ἡ ὀχύρωση εἶναι ἀπαραίτητη γιά την ἰσχυρή ἀμυντική τοποθεσία. Μέ τον ὅρο Ὀχυρό ἐννοοῦνταν ἕνα σύνολο ἀπό ἐπιφανειακά καί ὑπόγεια ἔργα, κατασκευασμένα ἀπό ὁπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν ἁρμέ), πού συνδέονταν μεταξύ τους μέ ὑπόγειες στοές καί ἀποτελοῦσαν ἕνα ἑνιαῖο σύνολο.

Σκοπός των ὀχυρῶν ἦταν νά ἐμποδίσουν τη διέλευση ἐχθρικῶν τμημάτων ἀπό σημαντικές ὁδεύσεις γιά ὅσο το δυνατό μεγαλύτερο διάστημα. Συνέχεια ανάγνωσης 6 Ἀπριλίου 1941 – Γραμμή Μεταξᾶ , 6 Ἀπριλίου 2021 – Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας

Ἐγώ = 1 / Γνῶσις ….ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι ποτέ μόνο μία …..